เมื่อเวลา 09.30 น.นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดบ้านโฮมแสนสุข ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 162/210 ถ.เหล่านาดี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น ซึ่งเป็นบ้านที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายหน่วยงานโดยเฉพาะมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย สมาคมคนไร้บ้าน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมถึงเทศบาลนครขอนแก่น โดยมีพื้นที่ 3 ไร่มูลค่าที่ดินรวมทั้งสิ่งปลูกสร้างรวม 26 ล้านบาท โดยสามารถให้การช่วยเหลือและเป็นที่อยู่อาศัยของคนไร้บ้านได้กว่า 100 คน

 

โดยเรื่องนี้ นายสุทิน เอี่ยมอิ่น อายุ 66 ปี หรือลุงดำ นายกสมาคมคนไร้บ้านแห่งประเทศไทย กล่าวว่า บ้านโฮมแสนสุขที่จ.ขอนแก่น เป็นหนึ่งใน 3 ของบ้านโฮมแสนสุขที่ได้มีการก่อสร้างขึ้นเพื่อรองรับช่วยเหลือคนไร้บ้านหรือคนเร่ร่อนเพื่อให้มีที่อยู่หลักแหล่งมีบ้านเลขที่ ทำให้มีตัวตน ลูกที่ติดสอยห้อยตามพ่อแม่ก็จะได้เข้าโรงเรียนและมีสิทธิในการรักษาพยาบาล ทำให้มีตัวตนในสังคม 

 ที่ จ.ขอนแก่น ขณะนี้มีคนเร่ร่อนมาพักอาศัยอยู่จำนวน 50 คนแต่ที่นี่สามารถรองรับได้ถึง 100 คน แต่ทุกคนที่มาอยู่จะต้องช่วยเหลือกัน หากมาเป็นขาจรก็จะต้องจ่ายค่าที่พักค่าน้ำค่าไฟคนละ 20-30 บาท แต่หากมาอยู่ประจำก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายคือค่าน้ำค่าไฟแล้วแต่จะตกลงกัน

 

ด้านนางบุญช่วย พลเยี่ยม อายุ 59 ปี หนึ่งในคนไร้บ้านที่มาอยู่อาศัยในบ้านโฮมแสนสุขแห่งนี้ หลังจากต้องออกจากบ้านมาเร่ร่อนนานกว่า 4 ปีและต้องอาศัยนอนตามสวนสาธารณะและสถานที่รกร้างต่าง ๆ  ซึ่งต้องคอยหลบตำรวจไม่ให้ถูกจับ อยู่แบบหวาดระแวง หลบ ๆ ซ่อน ๆ แต่พอมาได้มาอยู่ที่บ้านโฮมแสนสุขที่นี่ทำให้ชีวิตดีขึ้น มีอาชีพคือขายกล้วยทอดได้อยู่ที่นี่เหมือนได้ขึ้นสวรรค์ และการอาศัยที่นี่ทำให้มีบ้าน มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งและทุกคนอยู่ด้วยการพึ่งพาอาศัยกัน ไม่รังเกียจกัน

สำหรับบ้านโฮมแสนสุขแห่งนี้ เป็นสถานที่พักพิงช่วยเหลือคนไร้บ้าน ที่ทุกคนที่มาอยู่ที่นี่จะต้องมีการคัดกรองและตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่จะส่งเสริมให้ทุกคนที่นี่มีงานทำเพื่อช่วยเหลือตัวเองได้และหากเวลากลางคืนก็สามารถเข้ามาพักอาศัยหลับนอนได้เพื่อความปลอดภัยและผลักดันให้มีการทำบัตรประชาชนเพื่อจะได้เข้าสู่การรักษาพยาบาลและหากมีลูกก็จะสามารถเข้าเรียนหนังสือได้

 

 

 

ภาพ/ข่าว พรพรรณ เพ็ชรแสน