คมชัดลึกออนไลน์ 28 กุมภาพันธ์ 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ภูมิภาค

เทวัญ ลงพื้นที่ มอบเงินชวยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง

17 มกราคม 2563 - 15:33 น.
เทวัญ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี,ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน,ภาวะฝนทิ้งช่วง
ภูมิภาค

Shares :
เปิดอ่าน 252 ครั้ง

เทวัญ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภาวะฝนทิ้งช่วง)ด้านพืช


คลิปที่ 1

 

 

                 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ 17 ม.ค. 2563 ที่เทศบาลตำบลพุดซา อ.เมือง จ.นครราชสีมา  นาย เทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  เป็นประธานมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภาวะฝนทิ้งช่วง)ด้านพืช  โดยมี นาย ประเสริฐ บุญชัยสุข  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม   นาย ธงชัย  ลืออดุลย์  เลขารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี   นาง ปิยะฉัตร  อินสว่าง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เข้าร่วมพิธีมอบฯ  และมี นาย อเนก วิทยาพิรุณทอง รักษาการนายอำเภอเมืองนครราชสีมา เป็นผู้กล่าวรายงาน  พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอเมือง ฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนท้องที่ ท้องถิ่น อำเภอเมือง ผู้นำเกษตรกร อาสาสมัครเกษตรกรและพี่น้องเกษตรกร  รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ ให้การต้อนรับท่ามกลางสื่อมวลชนหลายสำนักร่วมเป็นสักขีพยาน

 

 

 

 

 

สำหรับ  อำเภอเมืองนครราชสีมา  มีพื้นที่ทางการเกษจรทั้งสิ้น 184,610 ไร่ แยกเป็นข้าว จำนวน 88,679 ไร่  พืชไร่ 59,051 ไร่ พืชผัก 5,247 ไร่ ไม้ดอก 150 ไร่ ไม้ผล 1,000 ไร่ อื่น ๆ 30,483 ไร่ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน จำนวน 10,306 ราย ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 อำเภอได้ประสบภัยพิบัติ (ภาวะฝนแล้ง ) ทำให้พื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายด้านพืช ประกอบด้วย ข้าวนาปี จำนวน 44,497 ไร่ และพืชไร่ จำนวน 9,889 ไร่ รวมพื้นที่เสียหาย 54,386 ไร่ เกษตรกรได้รับความเสียหาย จำนวน 5,281 ครัวเรือน 133 หมู่บ้าน 20 ตำบล  โดยทางราชการได้จัดสรรงบประมาณช่วยเหลือ ชดเชยความเสียหาย อนุมัติค่าใช้จ่ายเงินทดรองราชการ ส่วนอำเภอเมือง ฯ เป็นเงิน 60,879,150.50 บาท ( หกสิบล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทห้าสิบสตางค์ ) ซึ่งระเบียบว่าด้วยกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรอง เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2562  กรณีพื้นที่ทำการเพาะปลูกมีพืชตาย หรือเสียหายโยสิ้นเชิง ให้ความช่วยเหลือตามจำนวนพื้นที่ เพาะปลูกที่เสียหายจริง ไม่เกินรายละ 30 ไร่ ในอัตรา ข้าวไร่ละ 1,113 บาท  พืชไร่ ไร่ละ 1,148 บาท    นอกจากเกษตรกรจะได้รับมอบเงินช่วยเหลือแล้ว รัฐบาลยังได้มีแผนปฏิบัติการฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ เพื่อให้เกษตรกรพิจารณาเลือกรายการขอรับการช่วยเหลือ ส่วนของอำเภอเมือง ฯ เกษตรกรได้ขอรับการช่วยเหลือ จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการรักษาระดับปริมาณและคุณภาพพันธ์ข้าว จำนวน 4,627 ครอบครัว และอาชีพด้านประมง จำนวน 190 ราย

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว  ไพฑูรย์  คาบพิมาย ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นครราชสีมา 


ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญ บทวิเคราะห์ เจาะลึกแบบ อินไซด์ ฟรี!! เพียงติดตามได้ที่ Line official คมชัดลึก เพียงกดติดตามผ่าน

เพิ่มเพื่อน
5 อันดับข่าวฮิต
Recommended