คมชัดลึกออนไลน์ 2 เมษายน 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ภูมิภาค

ครู อบจ.โคราช กว่า 2,000 คน ร่วมรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์

16 มกราคม 2563 - 13:04 น.
ครู อบจโคราช กว่า 2000 คน,ร่วมรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์,เนื่องในวันครู 16 มค 63
ภูมิภาค

Shares :
เปิดอ่าน 486 ครั้ง

ครู อบจ.โคราช กว่า 2,000 คน ร่วมรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ เนื่องในวันครู 16 ม.ค. 63 พร้อมมอบและร่วมยินดีแก่ครูที่ได้รับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ


 

 

 

                               วันที่ 16 ม.ค. 63 เวลา 09.30 น. ที่ห้องโคราช ฮอลล์ 1-2 ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา ร้อยตรีหญิง ระนองรักษ์  สุวรรณฉวี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมเปิดงาน “วันครู” ประจำปี 2563 โดยมี นางบุญสิตา ขันธะวินะหุ ปลัด อบจ., นายไพศาล สมุทรเผ่าจินดา รองปลัด อบจ. พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา และครู โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ร่วมงานกว่า 2,000 คน  โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ เวลา 09.30 น. เป็นพิธีสงฆ์  จากนั้นเข้าสู่พิธีการ ซึ่งตัวแทนผู้อำนวยการสถานศึกษา นายสุรชาติ  ค้ำชู อ่านสารนายกรัฐมนตรี, ครูอาวุโสนอกประจำการ นายสุพัฒน์  ศรีพันธุ์ นำกล่าวสวดคำฉันท์ระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ต่อด้วย ครูอาวุโสในประจำการ นายเกษมพงษ์  กัลปภิญโญกุล นำกล่าวคำปฏิญาณตน ต่อด้วยพิธีวางพานดอกไม้บูชาบูรพาจารย์ จำนวน 9 พาน จากนั้น นายอนุวัฒน์  คณาจันทร์ รองนายก อบจ.นครราชสีมา และคณะ ร่วมชี้แจงนโยบายกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 กล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการ 


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

 

 

 

 

 

ต่อมา  ร.ต.หญิง ระนองรักษ์ฯ  นายก อบจ.นครราชสีมา เป็นประธานมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติแก่ครูผู้มีผลงานดีเด่น 27 ประเภท จำนวน 238 คน ประกอบด้วย รางวัลครูผู้อุทิศตนแก่องค์กร(เสียชีวิต) จำนวน 4 คน, รางวัลต้นแบบด้านการบริหารสถานศึกษา(เกษียณ) จำนวน 2 คน, รางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น จำนวน 6 คน, รางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น จำนวน 6 คน, รางวัลครูผู้สอนดีเด่น 8 กลุ่มสาระๆ ละ 12 คน จำนวน 96  คน, รางวัลครูผู้สอนดีเด่น งานแนะแนว จำนวน 12 คน, รางวัลครูผู้สอนดีเด่น งานวัดผลและประเมินผล จำนวน 12 คน, รางวัลครูผู้สอนดีเด่น งานห้องสมุด จำนวน 12 คน, รางวัลครูผู้สอนดีเด่น งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน จำนวน 12 คน, รางวัลครูผู้สอนดีเด่น งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 12 คน, รางวัลครูผู้ปฏิบัติงานพัสดุดีเด่น จำนวน 6 คน, รางวัลครูผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินดีเด่น จำนวน 6 คน, รางวัลครูผู้สอนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอุตสาหะ จำนวน 5 คน, รางวัลครูอัตราจ้างดีเด่น จำนวน 5 คน, รางวัลพนักงานจ้างดีเด่น จำนวน 6 คน, รางวัลลูกจ้างประจำดีเด่น จำนวน 5 คน, รางวัลผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น “เพชรสามัญ” จำนวน 4 คน, รางวัลรองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น “เพชรสามัญ” จำนวน 4 คน, รางวัลครูผู้สอนดีเด่น “เพชราสามัญ” จำนวน 16 คน และ รางวัลคนดีศรีย่าโม จำนวน 7 คน  นอกจากนี้ช่วงท้ายของกิจกรรมวันครู 2563 นาย สกฤต  เศรษฐชัย ตัวแทนผู้ได้รับรางวัลฯ กล่าวในนามของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ นายก อบจ.นครราชสีมา ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาทแก่ครู พร้อมกล่าวย้ำตนในฐานะผู้บริหาร อบจ.นครราชสีมา จะทุ่มเทในการเพิ่มศักยภาพครูไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการหรือกิจกรรมอย่างเต็มที่ เพื่อให้ครูไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาวิชาชีพ นำไปสู่การเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียนในอนาคต

 

 

 

 

 

 

 

ภาพ/ข่าว  ไพฑูรย์ คาบพิมาย  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จงนครราชสีมา5 อันดับข่าวฮิต
Recommended