royal coronation
29 มกราคม 2563
ภูมิภาค

ชาวบ้านลำน้ำเซบายเดินเท้าไล่มลพิษหลังเดินเครื่องโรงไฟฟ้า

14 มกราคม 2563 - 15:47 น.
โรงไฟฟ้า,,ชีวมวล,,เชียงพิณ,,ยโสธร
Shares :
เปิดอ่าน 64 ครั้ง

ชาวบ้านลำน้ำเซบายเดินเท้าไล่มลพิษหลังเดินเครื่องโรงไฟฟ้าชีวมวล

 

 วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบายตำบลเชียงเพ็งและเครือข่ายลำน้ำเซบายกว่า 150 คน ร่วมกันเดินเท้าออกจากบ้านเชียงเพ็ง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร เพื่อไปยื่นหนังสือถึงนายอำเภอป่าติ้ว ในการเดินครั้งนี้ทางกลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบายยังได้ใช้เครื่องขยายเสียงอธิบายถึงมลพิษที่กำลังได้รับผลกระทบด้านเสียง กลิ่น ฝุ่น และการจราจรอีกด้วย                                                       

นางมะลิจิตร เอกตาแสง อายุ 59 ปี กรรมการกลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย กล่าวว่า วันนี้พี่น้องได้เดินเท้าจากบ้านเชียงเพ็ง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร กว่า 7 กิโลเมตร เพื่อไล่มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมที่เริ่มจะส่งผลกระทบ ทางเครือข่ายจึงมาร้องเรียนเรื่องผลกระทบด้านมลพิษจากโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวล ต่อนายธีรพงษ์ คุ้มเคี้ยม นายอำเภอป่าติ้ว เนื่องจากที่ผ่านมากลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบายตำบลเชียงเพ็งและเครือข่ายฯ  ได้คัดค้านโรงงานน้ำตาล และโรงไฟฟ้าชีวมวล ในพื้นที่มาตั้งแต่แรกเริ่ม โดยยืนหยัดคัดค้านไม่เห็นด้วยตั้งแต่กระบวนการจัดทำ EIA.  และจากผลการสำรวจข้อมูลในพื้นที่พบว่าร้อยละ 93  ของประชาชนในพื้นที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นดังกล่าว   ดังนั้นกลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบายและเครือข่ายฯ จึงยืนหยัดคัดค้านมาตลอดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน

 

 

“นับตั้งแต่โรงงานได้ก่อสร้างเสร็จและดำเนินการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาที่โรงงานได้ดำเนินการผลิตในพื้นที่รัศมี 5 กิโลเมตรและพื้นที่ใกล้เคียง ต่างได้รับผลกระทบด้านมลพิษ ทั้งด้านอากาศ  เสียง  กลิ่น  ตลอดจนด้านการจราจร ที่ต้องเจอกับปัญหาของกระบวนการดำเนินโรงงานตลอดจนรถบรรทุกอ้อยขนาดใหญ่ที่สัญจรไปมาและซากอ้อยที่หล่นตามรายทาง จนส่งผลด้านอุบัติเหตุทางถนนอยู่บ่อยครั้ง  จากผลกระทบด้านมลพิษที่กล่าวถึงข้างต้นนั้นล้วนเป็นข้อเท็จจริงที่สามารถรับรู้สัมผัสได้และเริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพทางกายของคนในพื้นที่ อีกทั้งมลภาวะเสียงและกลิ่นที่เกิดขึ้นยังก่อความรำคาญ ส่งผลต่อสุขภาพจิต ภาวะเครียดจากกลิ่นที่ได้รับ  ละอองฝุ่นที่ลอยมาตามลมเริ่มติดค้างสะสมตามบ้านเรือน ปัญหาที่เกิดขึ้นเริ่มสะสมทวีความรุนแรง  เด็ก และผู้สูงอายุเริ่มมีอาการป่วยด้านทางลมหายใจมากขึ้น ตลอดจนการดำเนินวิถีชีวิตปกติสุขนางมะลิจิตร กล่าว

และว่าดังนั้นการเดินรณรงค์ในครั้งนี้ กลุ่มอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย  จังหวัดยโสธรและเครือข่ายอนุรักษ์ลำน้ำเซบาย จังหวัดอำนาจเจริญ จึงอยากสื่อสารผ่านสังคมถึงความเดือดร้อนและข้อเท็จจริงที่กำลังส่งผลกระทบในพื้นที่ พร้อมทั้งยื่นข้อเสนอให้ทางนายอำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ได้รับรู้สถานการณ์ทางด้านมลพิษ เสียง กลิ่น ฝุ่น การจราจรและความเดือดร้อนของชาวบ้านที่เกิดขึ้นในพื้นที่รอบ ๆ โรงงาน เพื่อเสนอต่อทางผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ให้เกิดการผลักดันเรื่อง “การประกาศรับรองพื้นที่ปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ ป่า อากาศ และวิถีชีวิต” ต่อไป

ในขณะที่นายธีรพงษ์ คุ้มเคี้ยม นายอำเภอป่าติ้ว กล่าวว่าจะนำหนังสือทางกลุ่มที่ยื่นในวันนี้ดำเนินการส่งต่อให้จังหวัดยโสธร เพราะว่ามีคณะทำงานศึกษาข้อเท็จจริงกรณีโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลของจังหวัดยโสธรที่แต่งตั้งขึ้นมาเพื่อให้นำข้อร้องเรียนไปดำเนินการต่อไป

 

จิติมา จันพรม ผู้สื่อข่าวภูมิภาค

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ