royal coronation
18 มกราคม 2563
ภูมิภาค

เหนือเริ่มวิกฤตหนักค่าฝุ่นเกินสภาพอากาศมีความแปรปรวนสูง

14 มกราคม 2563 - 12:25 น.
ฝุ่น,เหนือ
Shares :
เปิดอ่าน 649 ครั้ง

เหนือเริ่มวิกฤตหนักค่าฝุ่นเกินสภาพอากาศมีความแปรปรวนสูง เกิดสภาวะลมสงบ ทำให้มวลอากาศไม่ถ่ายเทต่อเนื่องหลายชั่วโมงในแต่ละวัน ฝุ่นละอองจึงมีแนวโน้มการสะสมตัวเพิ่มขึ้น

วันที่ 14 มค.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทางกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 รายงานค่าอากาศเช้าวันนี้ พบว่าสภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลต่อสุขภาพ โดยเฉพาะ  จังหวัดลำพูนลำปาง จังหวัดแพร่ จังหวัดตาก จังหวัดเชียงใหม่ และ พะเยา .เนื่องจากสภาพอากาศมีความแปรปรวนสูง เกิดสภาวะลมสงบ ทำให้มวลอากาศไม่ถ่ายเทต่อเนื่องหลายชั่วโมงในแต่ละวัน ฝุ่นละอองจึงมีแนวโน้มการสะสมตัวเพิ่มขึ้น เมื่อประกอบการการเผาเพื่อบริหารจัดการเชื้อเพลิง การลักลอบเผา รวมถึงฝุ่นที่ถูกพัดมากับลมจากนอกพื้นที่ จึงทำให้ปริมาณฝุ่นละอองใน 9 จังหวัดภาคเหนือ เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว จนอยู่ในระดับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพในหลายจังหวัด

 

 

        ทั้งนี้ข้อมูลจุดความร้อนจากดาวเทียม suomi Npp (VIIRS) ในพื้นที่ 9 จังหวัดพบจุดความร้อน จำนวน 158 จุด พบในพื้นที่ จังหวัดตาก จำนวน   44 จุด จังหวัดลำปาง จำนวน 40 จุดและ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน  26 จุด โดยส่วนมากเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 87 จุด พื้นที่ป่าสงวน จำนวน 67 จุด เช้านี้เริ่มรุนแรงในพื้นที่ตำบลแม่ฮ้อยเงิน อำเภอดอยสะเก็ด และใกล้เคียงแล้วควรงดหรือหลีกเลี่ยงการออกกำลังและทำกิจกรรมกลางแจ้ง ควรมีผ้าปิดจมูกเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยกัน อย่างไรก็ตามกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ขอความร่วมมือให้ทางจังหวัด ที่มีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานพิจารณาลดและงดการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชั่วคราว พร้อมระดมกำลังเพื่อลาดตระเวนและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง เพื่อควบคุมสถานการณ์และดับไฟ ก่อนเกิดเการลุกลาม   ตลอดจนขอให้มีการบังคับใช้กฏหมายสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือกระทำความผิด โดยเฉพาะ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่น จะมีโทษความผิดตามมาตรา 74 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน 25,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ.


 

นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ได้แจ้งถึงสภาพอากาศในช่วงนี้ว่า ช่วงเช้าจะมีความกดอากาศสูงแผ่ปกคลุมทางตอนเหนือของประเทศ ประกอบกับมีลมใต้พัดเข้ามาสู่จังหวัดเชียงใหม่ ทำให้อากาศไม่ยกตัว ส่งผลให้มลภาวะและฝุ่นควันยังคงปกคลุมสะสม จนค่าระดับฝุ่นละอองในอากาศ Pm 2.5 สูงเกินค่ามาตรฐาน อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนได้ เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก จึงได้ยกระดับการดำเนินการตามแผนระดับกลางตามที่ได้สั่งการไว้แล้วอย่างเคร่งครัด โดยเน้นการประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทางการสื่อสาร จนถึงหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนทราบถึงค่าฝุ่นละอองในอากาศ Pm 2.5 ในทุกเช้า หากพื้นที่ใดมีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน ให้แจ้งประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัย ที่สามารถกรองฝุ่นละอองขนาดเล็กชนิด N 95 และงดเว้นการออกกำลังกายในที่โล่งแจ้ง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์พื้นที่ปลอดภัยจากฝุ่น (safety zone) ที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางได้ทราบ จากที่สภาวะความกดอากาศสูง ทำให้ฝุ่นละอองในอากาศตกลงมาในช่วงกลางคืน ปกคลุมบริเวณอาคารบ้านเรือน ต้นไม้ และผิวจราจร ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำรถบรรทุกน้ำ ฉีดล้างฝุ่นละอองลงสู่ท่อระบายน้ำในตอนเช้า พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนฉีดน้ำล้างฝุ่นละอองที่เกาะบริเวณต้นไม้ และหน้าอาคารบ้านเรือนในช่วงนี้ด้วย นอกจากนี้ ยังให้ทุกอำเภอสั่งการให้ อปท.ทุกแห่งรายงานผลการดำเนินงาน พร้อมภาพกิจกรรมดังกล่าวมาให้ทราบทุกวัน เและให้ทางอำเภอรายงานให้ศูนย์อำนวยการสั่งการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก จังหวัดเชียงใหม่ ทราบ ในเวลา 09.30 น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทางช่องทาง Line หรือโทรศัพท์ 0-5322-1470,  0-5321-5720

 

ฟงหวิน ศักดิ์อัศวิน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เชียงใหม่

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ