royal coronation
21 มกราคม 2563
ภูมิภาค

จัดโครงการรวมพลังกล้าแผ่นดิน สู่ปีที่ 15

13 มกราคม 2563 - 20:38 น.
กล้าแผ่นดิน,,วัดต๊ำม่อน,,พะเยา
Shares :
เปิดอ่าน 147 ครั้ง

เครือข่ายเพื่อนฯ คุณธรรม วัดต๊ำม่อน ร่วมกับ สถานศึกษา ภาคีเครือข่าย จัดโครงการรวมพลังกล้าแผ่นดิน สู่ปีที่ 15 สร้างคนดีสู่สังคม

คลิปที่ 1

            วันนี้ ( 13 มกราคม 2563 ) ที่วัดต๊ำม่อน ต.บ้านต๊ำ อ.เมือง จ.พะเยา นายประดิษฐ์  โบซิว ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม ( วธ. ) เป็นประธานเปิดงาน รวมพลังกล้าแผ่นดิน สู่ปีที่ 15  “ ชุมชนคุณธรรม สานพลังกล้าแผ่นดิน สู่พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา โดยมีพระครูสุวัฒน์สังฆโสภณ เจ้าอาวาสวัดต๊ำม่อน พระครูสังฆบริรักษ์เอกรัฐ  อภิรกฺโข  ประธานเครือข่ายเพื่อนฯ คุณธรรม พระวิทยากร วัฒนธรรมจังหวัดพะเยา คณะกรรมการเครือข่ายเพื่อนฯคุณธรรม ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู เด็กและเยาวชนกล้าแผ่นดิน ชาวชุมชนคุณธรรมบ้านต๊ำม่อนและนักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการกว่า กว่า 400 คน ให้การต้อนรับ

                   

 พระครูสังฆบริรักษ์เอกรัฐ  อภิรกฺโข  กล่าวว่า เครือข่ายเพื่อนฯ คุณธรรม เป็นกลุ่มบุคคลที่ดำเนินกิจกรรมร่วมกับสถานศึกษาเครือข่ายเครือข่ายทั่วประเทศ และสนับสนุนพระวิทยากร วิทยากรอาสา ภายใต้ “โครงการกล้าแผ่นดินด้วยเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านกิจกรรมด้านศาสนา ในการพัฒนาคุณธรรม และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติทางวัฒนธรรมให้แก่เด็กและเยาวชน เพื่อพร้อมรับกระแสโลกาภิวัตน์  ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม  และสามารถปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้เป็นอย่างดี  โดยได้ดำเนินการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๔๙ ถึงปัจจุบัน โดยมีพระครูสังฆบริรักษ์เอกรัฐ  อภิรกฺโข เป็นประธานเครือข่ายเพื่อนฯ คุณธรรม และผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดต๊ำม่อน  ปัจจุบันมีชมรมต้นกล้า กลุ่มต้นกล้า กระจายอยู่ในสถานศึกษาและวัด ในพื้นที่ ๒๑ จังหวัด จำนวน ๓๓ แห่ง  มีการดำเนินงานทำกิจกรรมทำความดีในมิติต่างๆ ตามศักยภาพต่อเนื่องตลอดทั้งปี

 

 จากนั้น เยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานเยาวชนกล้าแผ่นดิน ๔ ภาค กิจกรรมกลุ่มเครือข่ายชุมชนคุณธรรม และมอบโล่ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แก่ชมรมต้นกล้า กลุ่มเยาวชน ระดับยอดเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเด่น ,มอบโล่รางวัลของนายกรัฐมนตรี แก่ผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา ฯลฯ ตามลำดับ 

นพพร ทาทาน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.พะเยา

 

5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ