royal coronation
29 มกราคม 2563
ภูมิภาค

พิธีเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน

13 มกราคม 2563 - 15:45 น.
โครงการสัตวแพทย์
Shares :
เปิดอ่าน 128 ครั้ง

พิธีเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน

 

         วันที่ 13 ม.ค.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ณ โรงยิมเนเซียม ศูนย์อำนวยการและประสานงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ทั้งนี้เพื่อให้เกษตรกรผู้ยากไร้ที่อยู่ห่างไกลความเจริญหรือขาดโอกาส ให้ได้รับบริการด้านการรักษาพยาบาลสัตว์ รวมทั้งมีความรู้เกี่ยวกับด้านการเลี้ยงสัตว์และการดูแลสุขภาพสัตว์ ซึ่งนำกลับไปให้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์ต่อไป

 

 

 

 

        นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า เนื่องด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง ทรงห่วงใยพสกนิกรของพระองค์เป็นอย่างยิ่ง ทุกครั้งที่เสด็จเยี่ยมความเป็นอยู่ของราษฎร จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมติดตามถวายงานตามรับสั่ง เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือประชาชน ทรงแนะนำการแก้ไขปัญหาต่างๆที่ประชาชนไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง รวมทั้งทรงพระราชทานแนวติดใหม่ที่เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ในปัจจุบัน ทั้งหมดเป็นพระราชกรณียกิจที่แสดงถึงน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นไปด้วยความเมตตาทรงห่วงใยและปรารถนาดีต่อพสกนิกรของพระองค์ทั้งสิ้น

 

 

 

 

          สำหรับโครงการสัตวแพทย์พระราชทานฯในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดดำเนินการระหว่าง 13 – 16 มกราคม 2563 เป็นเวลา 3 วัน ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมการตรวจรักษาพยาบาลสัตว์ ทั้งด้านอายุรกรรม สูติกรรม ศัลยกรรม การฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ การกำจัดพยาธิภายใน - ภายนอก การเก็บตัวอย่างสำรวจสภาวะโรค การเสวนาด้านปศุสัตว์ การให้ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมก้านปศุสัตว์แก่เกษตรกร เป็นต้น

 

 

 

ชชาดล เจริญพงศ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช