วันที่ 12 ม.ค.2563 ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน(รพ.สต.)หายโศก ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ได้มีการจัดงาน”มหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต”เพื่อต้องการเสริมสีสันให้กับงานวันเด็กแห่งชาติ

การจัดกิจกรรมดังกล่าว รพ.สต.หายโศก ได้ให้แม่เด็กวัยอ่อน มาร่วมพิธี”ด้ายผูกแขนแทนใจ สานสายใยรัก”มีการควักข้าว ลอดกระด้ง ตามประเพณีความเชื่อของชุมชน มีการให้ความรู้กับแม่แรกเกิด รอบด้าน มีแม่แรกเกิดมาร่วมกิจกรรมกว่า 20 คน

นางเพ็ญจันทร์ บุญถึง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน(รพ.สต.)กล่าวว่า โครงการดังกล่าว รพ.สต.ได้ร่วมกับชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำมาตั้งแต่ปี 2554  โดยได้งบประมาณจาก อบต.และจิตอาสา

โดยจะเน้นให้เด็กแรกเกิดดื่มนมแม่อย่างน้อย 6 เดือน และหากแม่มีความจำเป็นต้องไปทำงานต่างจังหวัด ก็จะให้แม่ปั้มนมส่งมาให้ลูกกิน ด้วยวิธีการที่ รพ.สต.แนะนำ จะทำให้ลูกได้สารอาหารครบ และประหยัดค่าใช้จ่าย

ที่ผ่านมาหลังจากโครงการดำเนินการ ทำให้คนเป็นแม่อยากเลี้ยงลูกมากขึ้น อยากให้ลูกดื่มนมของตัวเอง แม้แต่เด็กที่ตั้งท้องในวัยเรียน ก็ยังอยากเลี้ยงลูกด้วยนมของตัวเอง  

ผอ.รพ.สต. ยังกล่าวด้วยว่า การดำเนินการเบื้องต้น หลังจากทราบข่าวมีคนตั้งท้อง ทีมงานก็จะเข้าไปหาทันทีเพื่อปรับแผนการดูแลลูกตั้งแต่ในท้อง ที่ผ่านมาสังคมไทย จะมีความแตกต่างกันแบบสวนทาง คนที่ไม่มีความพร้อมที่จะมีบุตร กลับอยากได้ลูกครอบครัวละหลายๆคน

ตรงกันข้ามกับคนที่มีความพร้อมทั้งด้านอาชีพการงาน และความเป็นอยู่ กลับไม่อยากจะมีลูก หรือมีก็เพียงคนเดียว ซึ่งยังสวนทางกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเพิ่มจำนวนประชากร

ความคิดเห็นส่วนตัว อยากจะให้รัฐบาล โดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญกับเด็กตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ ด้วยการจัดหางบประมาณมาจัดซื้ออาหารเสริมที่มีคุณภาพสำหรับเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์แม่ จนถึง 2-5 ปี แทนการจ่ายเงินสด เชื่อว่างบของรัฐบาลจะตรงเป้าหมาย และจะทำให้คุณภาพของประชากรไทยดีขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน

ภาพ/ข่าว วาทิตย์ แสนธุปี ผู้สื่อข่าว จ.บุรีรัมย์