โรงพยาบาลค่ายสุรนารี โดย พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่2  นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นางณัฏฐินีภรณ์ จันทรโณทัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา พลตรี สุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรนารี  ร่วมแถลงข่าวระดมทุนก่อสร้างอาคารผู้ป่วย 8 ชั้น พร้อมจัดคอนเสิร์ตการกุศลหารายได้ซื้อเครื่องมือแพทย์ พลตรี สุรศักดิ์ ถนัดศีลธรรม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรนารี กล่าวว่า โรงพยาบาลค่ายสุรนารี เป็นโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบก มีขนาด 400 เตียง ให้บริการตรวจรักษาครอบครัวทหารและประชาชนทั่วไปโดยแพทย์ผู้ชำนาญเฉพาะสาขา พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย เปิดให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปโดยเฉพาะทางและอุบัติเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง เป็นโรงพยาบาลที่ได้ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA ตั้งแต่ปี พ.ศ 2544 จนถึงปัจจุบันผ่านการตรวจรับรองทุก 3 ปี ได้รับการรับรองเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพและเป็นโรงพยาบาลสายใยรักแห่งครอบครัว เนื่องจากมีบุคลากรในสังกัด และประชาชนมาใช้บริการเป็นจำนวนมาก อาคารผู้ป่วยและอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่เพียงพอต่อการรักษาพยาบาล

ทางโรงพยาบาลจึงมีโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก 8 ชั้น ขึ้นอีก 1 หลัง ซึ่งจะช่วยให้ รพ.สามารถให้บริการผู้ป่วยนอกได้เพิ่มขึ้นอีกปีละ 7 แสนราย ผู้ป่วยในปีละ 2 หมื่นราย และผู้ป่วยผ่าตัดอีกปีละ 1 หมื่นราย นอกจากนี้ รพ.ค่ายสุรนารี ยังเป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางสาขาต่างๆ พร้อมดำเนินการค้นคว้าวิจัยพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรในองค์กร และสนับสนุนการฝึกสมทบของนักศึกษาแพทย์ พยาบาลจากมหาวิทยาลัยต่างๆ และสิ่งที่ต้องมีควบคู่กับอาคาร ก็คือเครื่องมือแพทย์ต่างๆ ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะช่วยให้การดูแลรักษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  รพ.ค่ายสุรนารรี จึงขอเชิญชวนภาคเอกชน คหบดี และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ในการร่วมสนับสนุนสมทบทุนในการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยและจัดซื้ออุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ หรือจะร่วมสนับสนุนคอนเสิร์ตการกุศล “ส่งความหวัง ต่อพลังชีวิต ” ระดมทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ให้ รพ.ค่ายสุรนารี ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ ที่โคราชฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา โดยศิลปินวง “นูโว” บัตรราคา 1,000 , 1,500 , 2,000 บาท

พร้อมเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่มีความทันสมัยและเพียงพอต่อการขยายบริการเฉพาะทางรองรับผู้ใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ เครื่องให้อากาศผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง 1 เครื่อง ราคา 250,000 บาท ,เครื่องถ่ายทอดสัญญาณวีดีทัศน์ ประกอบชุดกล้องส่องตรวจปอด 1 เครื่อง ราคา 1.5 ล้านบาท ,เครื่องกำเนิดแสง ชุดกล้องส่องตรวจปอด 1 เครื่อง ราคา 8 แสนบาท ,เครื่องวิเคราะห์พยาธิสภาพกระจกตาดำ 1 ชุด ราคา 1.3 ล้านบาท ,กล้องจุลทรรศน์สำหรับตรวจตาระบบดิจิตอล 2 เครื่อง ราคา 1.7 ล้านบาท ,เครื่องผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง 1 ชุด ราคา 2.5 ล้านบาท ,ชุดกล้องส่องตรวจรักษาทางเดินอาหารและกระเพาะอาหารระบบวีดีทัศน์ 1 ชุด ราคา 1.8 ล้านบาท ,ชุดกล้องส่องตรวจรักษาลำไส้ใหญ่ ระบบวีดีทัศน์ชนิดความละเอียดสูง 1 ชุด ราคา 2.3 ล้านบาท ,กล้องจุลทรรศน์ในงานเอ็นโดดอนติกส์ 1 ชุด ราคา 1.7 ล้านบาท เพื่อ นำไปใช้ภายในอาคารผู้ป่วยนอก 8 ชั้น (หลังใหม่) ซึ่งอยู่ระหว่างวางแผนดำเนินการก่อสร้าง

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาค “มูลนิธิโรงพยาบาลค่ายสุรนารี” โทร 044 -234 591 , 044 – 234 303 หรือโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย สาขาถนนพิบูลละเอียด นครราชสีมา ชื่อบัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลค่ายสุรนารี เลขที่บัญชี 480-2-36436 -6

/ภาพ/ข่าว/กัญศลักษณ์ รุ่งสุขประเสรฐ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จังหวัดนครราชสีมา/