วันที่ 31 ธ.ค. 2562 สถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง พบว่า ทางกระทรวงทรัพยากรน้ำของประเทศจีนได้มีการแจ้งหนังสือถึงหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการบริหารจัดการน้ำทั้งในประเทศไทย สปป.ลาว เวียดนาม ลาว เมียนมา และกัมพูชา ว่าทางการจีนจะลดระดับการปล่อยน้ำในเขื่อนจิ่งหง ตั้งอยู่ที่เมืองจิ่งหงหรือเมืองเชียงรุ่ง เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ห่างจากสามเหลี่ยมทองคำ อ.เชียงแสน ไปทางทิศเหนือประมาณ 400 กิโลเมตร  ส่งผลให้เรือบรรทุกสินค้าสัญชาติจีนในแม่น้ำโขง ตั้งแต่ท่าเรือ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ไปจนถึงชาแดนประเทศเมียนมา-สปป.ลาว และในประเทศจีน หยุดแล่นในแม่น้ำโขงเกือบทั้งหมด เหลือเพียงเรือสัญชาติ สปป.ลาว ที่กินน้ำตื้น  ที่มีน้ำหนักบรรทุกประมาณ 80-100 ตัน เนื่องจากระดับน้ำได้ลดลงอย่างต่อเนื่อง    

โดยทางศูนย์ควบคุมแม่น้ำล้านช้างที่เขื่อนจี่งหง แจ้งว่าเมื่อวันที่ 29 ธ.ค.เขื่อนระบายน้ำออกในอัตรา 1,497 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ 599.68 เมตร ซึ่งจะยังคงอัตราดังกล่าวไปจนถึงวันที่ 31 ธ.ค. จากนั้นในวันที่ 1-3 ม.ค.63 จะมีการปรับลดการระบายน้ำลงเหลือเพียง 800-1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที และในวันที่ 4 ม.ค.จะลดลงเหลือเพียงประมาณ 504-800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งหลังจากนั้นทางการจีนแจ้งว่าจะกลับมาเพิ่มการระบายน้ำให้เข้าสู่ภาวะปกติต่อไป โดยให้เหตุผลว่าเพื่อต้องการทดสอบอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบการส่งกำลังไฟฟ้า

ล่าสุดทางนายสุรนาท ศิริโชติ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงราย ได้ประกาศแจ้งเตือนผู้ที่อาศัยอยู่ริมฝั่งรวมถึงผู้ใช้เรือในแม่น้ำโขงสัญจรไปมาว่าคาดว่าระดับน้ำในแมน้ำโขงจะลดลงอีกประมาณ 0.3-0.6 เมตร ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค.63 เป็นต้นไป ขณะที่ทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติคาดว่าในวันที่ 10-13 ม.ค.63 จะส่งต่อพื้นที่ จ.เลย และต่อเนื่องไปตามจังหวัดที่ติดแม่น้ำโขงจนถึงวันที่ 19 ม.ค.63 จะส่งผลต่อริมฝั่งที่ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี จึงให้มีการติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการขนาดแคลนน้ำ ทั้งนี้ทางสำนักงานได้มีหนังสือแจ้งไปถึงผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ให้ได้รับทราบแล้ว

สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาเชียงราย ได้วัดระดับน้ำโขงบริเวณหน้าที่ว่าการ อ.เชียงแสน พบว่า วันที่ 29 ธ.ค. ลึก 2.60 เมตรและคาดว่าระดับน้ำจะค่อยๆ ลดลงตามวันและเวลา ที่ได้รับแจ้งดังกล่าว ขณะที่การแล่นเรือในแม่น้ำโขงทางเรือสัญชาติลาวยังคงแล่นไปมาแต่ต้องเกาะกลุ่มเพื่อลดความเสี่ยงในการเกยตื้น ตามเกาะและเนินทรายในแม่น้ำโขง