นายไมตรี  ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานเปิดโครงการ English We Like   ปีที่ 11 ที่หอประชุม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม  ซึ่งจัดโดยบริษัทถุงสตังส์ กรุ๊ป จำกัด ผู้ริเริ่มโครงการ  โดยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการศึกษาและพัฒนาภาษาอังกฤษของเด็กและเยาวชน  โครงการ English We Like ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ให้เยาวชนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน ผ่านการใช้ทักษะภาษาอังกฤษ เช่นการเล่น เกม  เทคนิคการจำ โดยนำข้อสอบปีที่ผ่านมาเป็นตัวอย่างสอนเทคนิคการทำข้อสอบ GAT เพื่อให้ เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ฝึกให้มีความกล้าในด้านการใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้นเพื่อนำไปต่อยอดในอนาคต

 

 

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้นายไมตรี ไตรติลานันท์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ได้กล่าวชมเชยบริษัทถุงสตังส์ กรุ๊ป จำกัด โดยนายกฤตภัค สุธนวรกุล ประธานกรรมการผู้จัดการบริษัทถุงสตังส์ กรุ๊ป จำกัด  ว่าเป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ เป็นรากฐาน ของการศึกษา และเด็กๆสามารถต่อยอดการเรียนได้ต่อเนื่องต่อไปในอนาคต เพราะปัจจุบันภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่จำเป็น ที่จะต้องมีทักษะทั้งการพูด การอ่าน การเขียน  

 

 

 

โครงการ English We Like   เปิดโอกาสให้นักเรียน สามารถเข้าร่วมติวกับโครงการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและสามารถเข้าถึงทุกพื้นที่ในประเทศไทย นับเป็นการสร้างความเท่าเทียมในการเข้าถึงการติวเพื่อสอบเข้ามหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง สิ่งสำคัญที่สุดคือทุกคนจะมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมที่มีคุณค่า ภายใต้บรรยากาศที่สนุกสนาน แนวคิด เทคนิคต่างๆและเปลี่ยนประสบการณ์การใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อเป็นแนวทางทำข้อสอบสำหรับเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป

 

 

ศรีสุดา ชัยวงศ์ศรีอรุณ  ผู้สื่อข่าวจังหวัดสุโขทัย