วันนี้ 23 ธ.ค. 62 ที่ สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พล.ร.ท.วราห์ แทนขำ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานจัดกิจกรรม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 97 โดยมี มีผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อดีตผู้บังคับบัญชา  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขต 8 ชลบุรี และกลุ่มพลังมวลชนเดินทางนำกระเช้าดอกไม้มาร่วมแสดงความยินดีในโอกาสเดียวกันนี้

                จากนั้นได้ประกอบพิธีทางศาสนา โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป มาสวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน กำลังพล และอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ และพลทหารในสังกัดฐานทัพเรือสัตหีบ ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่

พล.ร.ท. วราห์ แทนขำ กล่าวว่า สำหรับฐานทัพเรือสัตหีบ ได้ถือเอาวันนี้ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสถาปนาก่อตั้งหน่วย ที่ก่อกำเนิดขึ้นด้วยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เมื่อปี พ.ศ.2457 ขณะที่เสด็จประพาสทางทะเลผ่านมาทางอ่าวสัตหีบ ทรงทอดพระเนตรอ่าวสัตหีบ เห็นว่ามีชัยภูมิเหมาะที่จะตั้งฐานทัพเรือ จึงได้มีพระบรมราชโองการสงวนที่ดินบริเวณนี้ไว้ ต่อมา เมื่อวันที่ 6 ก.ย.2465 พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ขณะดำรงตำแหน่งเสนาธิการทหารเรือ ได้มีหนังสือกราบทูลขอพระราชทานที่ดินตำบลสัตหีบ เพื่อจัดตั้งเป็นฐานทัพเรือ และเมื่อวันที่ 23 ธ.ค.2465 ได้จัดตั้งเป็นกองโยธาสัตหีบ จึงได้ถือเอาวันนี้เป็นวันคล้ายวันสถาปนาเป็นต้นมา กระทั่งในปี พ.ศ.2517 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นฐานทัพเรือสัตหีบ ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ และกำหนดหน้าที่ส่วนราชการกองทัพเรือ กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ 2) ซึ่งได้ยุบเลิกสถานีทหารเรือสัตหีบ และตั้งฐานทัพเรือสัตหีบขึ้นแทนตราบจนปัจจุบัน

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ชลบุรีรายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก  สวนนงนุชพัทยา  จ.ชลบุรี