วันที่ ( 19 ธันวาคม 2562 ) ณ พระวิหารหลวงวัดศรีโคมคำ ( วัดพระเจ้าตนหลวง ) อ.เมือง จ.พะเยา ได้มีพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและทำบุญตักบาตร โดยได้รับความร่วมมือของหน่วยงานภาคราชการทุกภาคส่วนปละประชาชนทั่วประเทศช่วยกันบริจาคจนได้ทุนทรัพย์ถึง1,545,000 บาท

 

พญ.ศิลดา  การะเกตุ หน.กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู รพ.พะเยา เปิดเผยถึงการบริจาคซื้อเครื่องมือแพทย์ฯว่า ทาง รพ.พะเยา ได้ขออนุญาตกับกระทรวงสาธารณะสุขเพื่อขอจัดทำผ้าป่าสามัคคีในการซื้อเครื่องมือทางการแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 2562 ณ วัดศรีโคมคำที่ผ่านมาเพื่อเพื่อน้อมถวายเป็นมหาเถระบูชาพระคุณ ในพระเดชพระคุณหลวงปู่พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 ซึ่งเจริญอายุวัฒนะมงคล 102 ปีไปแล้วนั้น จนสามารถซื้อเครื่อง เรเซอร์กำสูง ราคา 1,200,000 บาทและเครื่องบริหารไหล่แบบต่อเนื่อง ราคา 345,000 บาท

 

            

            เพื่อจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ให้เป็นศูนย์กลางฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยและคนพิการด้านการเคลื่อนไหว เพื่อเป็นแม่ข่ายให้ศูนย์ฮอมฮักชุมชนทั้ง 9ศูนย์ในจังหวัดพะเยา , เพื่อปรับปรุงห้องตรวจเวชกรรมฟื้นฟูและแพทย์แผนไทยให้เหมาะสมกับผู้สูงวัยและพิการ , จัดซื้อครุภัณฑ์ วัสดุทางการแพทย์ ของดห้องตรวจเวชศาสตร์ฟื้นฟู เช่น เครื่องตรวจไฟฟ้าวินิจฉัย เครื่องเรเซอร์กำลังสูง เครื่องช่วยขยับข้อต่ออย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

นพพร ทาทาน ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.พะเยา