นายวิสิทธิ์ พิทยาภรณ์ ส.ส.เขต 13 จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยกับทางผู้สื่อข่าว จากพื้นที่ภัยแล้งปีนี้น่าจะรุนแรงกว่าทุกปีเพราะว่าตั้งแต่ต้นฤดูฝนปีนี้ปีที่แล้วฝนก็ทิ้งช่วงแล้วปลายปีไม่มีฝนน้ำในห้วยก็ไม่มี มาปีนี้กับวิกฤตมากกว่าปีที่แล้วเพราะว่าช่วงต้นฤดูฝนตกน้อยมากโดยเฉพาะลุ่มน้ำลำเชิงไกรซึ่งเป็นลุ่มน้ำสาขานึง เห็นได้ว่าเขื่อนทุกเขื่อนจะเห็นได้ว่ามีน้ำเก็บน้อยมาก ตกน้อยที่สุดในบริเวณจังหวัดนครราชสีมาตกประมาณ500ลบ.ม.แค่นั้นเองซึ่งในสิตินี้จะตกประมาณ1000นึง ซึ่งทั้งประเทศประมาณ1400-1500ลบม.แต่ลุ่มน้ำลำเชิงไกรทั้งลุ่มหลายอำเภอมีปริมาณนี้ปีนี้ฝนตกปริมาณน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์เลยนะครับตกแค่วันละ500ลบ.ม.ทำให้พี่น้องไม่มีน้ำในการทำการเกษตรแน่นอนน้ำผู้บริโภคก็จะไม่พอ แต่โชคดีที่การประปาภูมิภาคซึ่งเป็นอดีตผู้ช่วยมหาดไทยดูแลของประเทศไทยมาดูพื้นที่นั่นก็เห็นแล้วว่าเหมือนกันหมดเลยทั้งประเทศ อ่างเราอีสานเราแบน กักเก็บน้ำได้น้อยต้องมีการพัฒนาอ่างเก็บน้ำ ประปาด่านขุนทด กับประปาสีคิ้ว

ท่านผู้ว่าการประปาท่านผอ.เขตก็ได้วางแผนว่าจะเอานโยบายทางประปาภูมิภาคต่อน้ำตีจากสีคิ้วมาด่านขุนทดประมาณ3-5กม.งบประมาณ100ล้านบาท กำลังหาผู้รับจ้างอยู่เพราะว่าที่ด่านขุนทดเนี่ยไม่เกิน3เดือนนะครับน้ำเนี่ยก็จะหมดแล้ว เมื่อกุมภาพันธ์ถ้าโครงการนี้สำเร็จก็ต้องขอขอบคุณการประปาภูมิภาคนะครับที่ได้เห็นความสำคัญถือเป็นวิกฤตของด่านขุนทดและถือเป็นโอกาสดีโดยเฉพาะอ่างลำเชิงไกรเชิงบนซึ่งเป็นส่วนเฉพาะของแม่น้ำมูลอยู่ที่ตำบลบ้านเก่าอ.ด่ายขุนทดที่ใช้ผลิตประปาให้กับพี่น้องเก็บกักได้ประมาณเกือบ10ล้านลบม.ทุกวันนี้แห้งสนิทประปาด่านขุนทดอาศัยน้ำจากถนนใหญ่บึงซึ่งอยู่ไปประมาณ7-8กม.เอามาผลิตประปาเพื่อให้ทางหมู่บ้านปล่อยเป็นบางเวลาทางเราเองก็ได้หาลือในสภาเกษตรเรื่องภัยแล้งเรื่องวิกฤตตอนนี้ตั้งกรรมธิการทางน้ำข้ามลุ่มน้ำท่านก็เป็นการดำเนินการด้วยแล้วก็เสนอมตินี้มา4คนสำหรับด่านขุนทดนั้น สีคิ้ว ด่านขุนทด โนนไทย โนนสูง พระทองคำตรงนี้เป็นเขตอับฝน

จากน้ำป่าสักมาเติมลำตะคลองผมก็เสนอให้ผันน้ำจากเขื่อนป่าสักขึ้นเขาแล้วปล่อยลงมาช่วยน้ำลำเชิงไกรก็จะส่งให้แม่น้ำมูลถ้าเราอาศัยลุ่มน้ำพื้นบริเวณใกล้ๆแม่น้ำมูลทั้งหมดลุ่มแล้วก็อยู่ติดแม่น้ำชี แม่น้ำชีต้นกำเนิดอยู่ที่ชัยภูมิ เพรชบูรณ์แม่น้ำชีก็จะท่วมแล้วก็ไหลทบมาแม่น้ำมูลทำให้จังหวัดอุบลที่ราบลุ่มเกิดการท่วมส่วนหนึ่งของแม่น้ำชีไหลไปสมทบแม่น้ำมูลทำให้พื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำมูลนั้นท่วมหนักเหมือนปีนี้ที่อุบลถ้าเราสามารถผันรุ่มน้ำชีมาเติมลุ่มน้ำมูลโดยผ่านลุ่มน้ำลำเชิงไกรเอาเฉพาะน้ำหลากที่หลากแล้วท่วมแล้วสัก3-4เดือนช่วงฤดูฝนมาเติมให้แม่น้ำมูลโดยให้ผ่านลุ่มน้ำลำเชิงไกรก็จะมีการแก้ปัญหาแม่น้ำชีที่ท่วมด้วยหรืออีกอย่างหนึ่งถ้าผันแม่น้ำป่าสักได้ทางตอนบนของลุ่มน้ำลำเชิงไกรทั้งลุ่มเลยครับทั้งสีคิ้ว เทพารักษ์ โนนไทย โนนสูงก็จะยั่งยืนโครงการนี้ก็จะผักดันถ้าเราลงทุนเรื่องน้ำลงทุนเป็นหมื่นถึงแสนล้านแต่ถ้าพัฒนาลุ่มน้ำทุกลุ้มน้ำมี25ลุ่มน้ำตอนนี้เหลืออยู่22ลุ่มน้ำกำลังคิดใหม่อบต.ไหนมีท่อมีเครื่องสูบของอบต.บ้านเริ่มสูบจากอ่างที่พอมีน้ำบ้างเรื่องนี้เคยเรียนให้ผู้ว่าทราบต้องเอาเครื่องจักรของอบจ เครื่องสูบสำคัญคือชาวบ้านเค้าขาดท่อท่อยาว3-4กม.เลย ก็อยากให้พี่น้องที่ประสบภัยแล้งด้วยกันทั้งหมดใช้น้ำอย่างประหยัด ยืดเวลาให้ถึงฤดูฝนให้ได้ผลกระทบวิกฤตนี้ค่าพืชไร่พริกก็ไม่ได้ปีนี้เนื่องจากภัยแล้งข้าวที่ลุ่มได้ที่นาดอนไม่ได้เลยฝนตกมาทีนึงเขียวหญ้าท่วมข้าวจะเหลืองหนึ่งข้าวเม็ดรีบ2มีแต่หญ้า3อ้อยปีนี้ก็จะสั้นเนื่องจากขาดฝนส่วนมันสำปะหลังเขียวแต่ถอนมาแล้วหัวนิดเดียวมีแต่ลากข้าวโพดก็วิกฤตก็จะน้อยมากปีนี้พี่น้องจะต้องระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายเงินรัฐบาลให้เงินมาก็พยายามใช้ในสิ่งที่จำเป็นเหลืออีกหลายเดือนที่ฤดูฝนจะมาวิกฤตนึงราคาพืชไร่ยังไม่ดีนักชาวไร่ชาวนาก็จะขาดทุนฝากชาวโคราชเกือบทุกอำเภอใช้น้ำอย่างประหยัดแล้วก็ใช้จ่ายอย่างระมัดระวังเพราะว่าวิกฤตภัยแล้งพื้นที่กว้างมาก

ภาพ/ข่าว ณัฐพงศ์ อรชร ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา