เมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 62 เวลา 09.00 น. พ.อ. ยรรยง  ทิพาปกรณ์  ผบ.ฉก.ร.17  มอบหมายให้ พ.อ. วันชัย  มณีวรรณ  รอง. ผบ.ฉก.ร.17 เป็นผู้แทน ร่วมกับ คณะผู้บริหาร บริษัท สยามคูโบต้า คอร์เปอเรชั่น จำกัด, ปลัดอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน นายก อบต.ห้วยผา ผอ.รร.บ้านห้วยผึ้ง กำนัน ต.ห้วยผา และผู้นำชุมชนในพื้นที่

เข้าร่วมกิจกรรม "โครงการ KOBOTA พลังใจ สู้ภัยหนาว ประจำปี 2562" โดย บริษัท สยามคูโบต้าฯ ร่วมมือกับ กองทัพบก จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวในถิ่นทุรกันดาร และแสดงความห่วงใยในคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของเยาวชน รวมถึงประชาชน โดยร่วมกันมอบเสื้อกันหนาว ให้แก่เด็กนักเรียน และประชาชน ในพื้นที่ บ.ห้วยผึ้ง ต.ห้วยผา อ.เมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 840 ตัว

ณ โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง ต.ห้วยผา อ.เมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้งนี้ ฉก.ร.17  ได้จัดชุดแพทย์เคลื่อนที่ ฉก.ร.17 ร่วมให้บริการตรวจสุขภาพ และแจกจ่ายยารักษาโรคให้แก่ประชาชน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 400 คน

ภาพ - ข่าว เกียรติศักดิ์  รักสัตย์ ข่าวภูมิภาค คม ชัด ลึก แม่ฮ่องสอน