เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 62   ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.ศรีสะเกษ อ.เมือง                     จ.ศรีสะเกษ   ดร.กัลยาณี   ธรรมจารีย์  ประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน จ.ศรีสะเกษ ได้เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีปันน้ำใจ...ให้เด็กที่ก้าวพลาด เป็นเด็กดีคืนสู่สังคม ซึ่ง ดร.กัลยาณี และคณะกรรมการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.ศรีสะเกษได้ร่วมกันจัดทอดป่าในครั้งนี้ขึ้น  เพื่อเป็นการหารายได้สมทบทุนในการสงเคราะห์เด็ก เยาวชน ในสถานพินิจที่ก้าวพลาด  ซึ่งมาจากครอบครัวแตกแยก ฐานะยากจน ขาดโอกาสในการพัฒนาทุกด้าน โดยได้รับการร่วมสงเคราะห์บริจาคสนับสนุนเป็นกองทุนผ้าป่าจาก คุณชไมมาศ   ชาติเมธากุล และครอบครัว นางอมรลักษณ์    นิยมพานิชพัฒนา  ประธานกรรมการส่งเคราะห์เด็กและเยาวชน จ.อำนาจเจริญและคณะ ส่วนราชการทุกส่วน และประชาชนชาวศรีสะเกษ ร่วมกันบริจาคสมทบ  ได้เงินจากการทอดผ้าป่าสามัคคีจำนวนทั้งสิ้น 302,819 บาท โดยมี นายพิทักษ์   พันธมาศ  ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่มาร่วมพิธีและให้การต้อนรับ

 

 

 

 

 

ดร.กัลยาณี   ธรรมจารีย์  ประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชน จ.ศรีสะเกษ  กล่าวว่า  ขณะนี้มีเด็กอยู่ในความรับผิดชอบดูแลของสถานพินิจจำนวนมากที่ถูกจับกุมมาแล้วไม่มีค่ารถกลับบ้าน เด็กสาวถูกจับมามีท้องมาคลอดที่นี่ก็ต้องหาเงินมาซื้อนมและอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้เด็กทุกอย่าง แต่ว่าขณะนี้มีเงินไม่เพียงพอ จึงต้องมีการจัดทอดผ้าป่าเพื่อหาเงินรายได้มาฝึกอาชีพให้เด็กและเด็กมีค่ารถกลับบ้าน รวมทั้งซื้ออุปกรณ์ให้เด็กไปประกอบอาชีพ  เพราะว่าหากเราปล่อยตัวไปแล้วไม่มีอาชีพอะไรทำเด็กก็จะกลับไปทำผิดอีก ดังนั้น ต้องดูแลเด็กหาอาชีพให้เขาทำ รวมทั้งสงเคราะห์เด็กผู้หญิงที่มีท้องมาด้วย ซึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ ก็มีเด็กผู้หญิงที่ติดเชื้อเอดส์มาด้วย เราก็ต้องดูแลลูกของเขาด้วย ต้องใช้เงินจำนวนมาก ตนจึงได้จัดทอดผ้าป่าสามัคคีขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหา ช่วยเหลือเด็กที่ก้าวพลาดให้กลับไปเป็นเด็กดีคืนสู่สังคมต่อไป

 

 

นายพิทักษ์   พันธมาศ  ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.ศรีสะเกษ  กล่าวว่า  ขณะนี้มีเด็กอายุระหว่าง 10 – 18 ปี ที่อยู่ในความดูแลของสถานพินิจ  แต่ว่าเราไม่มีสถานที่ควบคุมของตนเอง ต้องนำเด็กไปฝากไว้ที่ จ.อุบลราชธานี มีเด็กที่อยู่ระหว่างพิจารณาของศาลระหว่างสอบสวน จำนวนประมาณ 100 กว่าคน เด็กที่ศาลมีคำพิพากษาแล้วส่งไปฝึกอบรมที่ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 5                                      จ.อุบลราชธานี จำนวน 100 กว่าคน เป็นเด็กจำนวนมากที่จะต้องให้การศึกษาปรับนิสัย พฤติกรรม บำบัด แก้ไขฟื้นฟูเขาให้กลับตัวเป็นคนดีเพื่อกลับสู่สังคม เพื่อเขาจะได้กลับไปอยู่กับครอบครัวและสังคมอย่างปกติสุขต่อไป//////////

 

 

 

 

 

ศิริเกษ  หมายสุข / ศรีสะเกษ