วันที่ 14 ธันวาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานพิธีเปิดจัดการแข่งขันกีฬาสี "พิชัยเกมส์" ปีการศึกษา 2562 ณ สนามโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร อ.เมือง จ.ระนอง โดยมี นายชวนะ คำกล้า ผู้อำนวยการโรงเรียนพิชัยรัตนาคาร/ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาสี”พิชัยเกมส์” พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมงาน

สำหรับโรงเรียนพิชัยรัตนาคารได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเป็นประจำทุกปี และในปีนี้ทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาสีขึ้น ภายใต้ชื่อ “พิชัยเกมส์” โดยมีการแข่งขันกีฬา 5 ประเภท และกีฬาพื้นบ้าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แข่งขันกีฬา เพื่อสร้างเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และเพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีให้เกิดในหมู่คณะ

นายพรเทพ ผ่องศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวว่า นับเป็นความภาคภูมิใจและชื่นชมยินดีอย่างยิ่ง ที่ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันกีฬาสีขึ้น โดยมีคณะครูเป็นที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิด เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสร่วมการแข่งขันกีฬา อันจะก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคี และมีพลานามัยสมบูรณ์ สามารถศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าในปัจจุบันนักเรียนและเยาวชน มักมีปัญหาด้านสิ่งเสพติด มัวเมาอบายมุข ไม่สนใจต่อการศึกษาเล่าเรียน ทำให้เกิดผลเสียต่อตนเองและครอบครัว การจัดให้มีการแข่งขันกีฬาจะทำให้นักเรียนมีโอกาสได้ออกกำลังกาย แสดงออกในทางที่ถูกต้อง และห่างไกลยาเสพติดไปในที่สุด และอยากจะฝากข้อคิดให้นักกีฬาได้ตระหนักว่า การแข่งขันกีฬานั้น สิ่งสำคัญที่สุด คือ การได้เข้าร่วมการแข่งขั้น ซึ่งจะก่อให้เกิดประสบการณ์ทางด้านกีฬาและการออกกำลังกาย ไม่ว่าจะแพ้หรือชนะก็ตาม ขอให้นักกีฬาทุกคนจงภูมิใจว่า เราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้ว เพราะผลที่ตามมาก็คือ ทำให้เรารู้จักคำว่า "น้ำใจนักกีฬา"

 


ข่าว นิเวศน์ เสระหมาน จ.ระนอง