ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 13 ธันวาคม 2562 คณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร โดยนางกันตวรรณ ตันเถียร ประธานคณะกรรมมาธิการ พร้อมด้วยคณะกรรมาธิการ ผู้ชำนาญการและเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ และนอกจากนี้ยังมีข้าราชการกลุ่มงานคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ สำนักกรรมาธิการ 1 สำนักงานเลขาธิการ สภาผู้แทนราษฎร ลงพื้นที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อศึกษาแนวทางการส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์และการพัฒนาภาคการเกษตรอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

เพื่อเข้าศึกษาดูงานผลสำเร็จจากการทำเกษตรอินทรีย์ ณ WB ออร์แกนิก ฟาร์ม ตำบลคลองม่วง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งในโอกาสนี้นายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว ปลัดจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยนายกังสดาล สวัสดิ์ชัย เกษตรจังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยข้าราชการในพื้นที่ให้การต้อนรับ โดย WB ออร์แกนิก ฟาร์ม แห่งนี้ถือว่าเป็นสวนเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกจากการทำการเกษตรที่ปลอดสารพิษ 100% โดยนอกจากส่งผลผลิตไปจำหน่ายตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำในประเทศแล้ว ยังมีการจัดจำหน่ายไปยังต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศญี่ปุ่น ประเทศเกาหลี ประเทศจีนหรือแม้แต่ประเทศในทวีปยุโรปอีกหลายประเทศ

 

ซึ่งการเข้ามาศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ สภาผู้แทนราษฎร ในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นแนวทางในการนำมาปรับใช้ในการให้คำแนะนำเกษตรกรในการหาหนทางรับมือในกรณีที่มีการแบนเลิกให้ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชทั้ง 3 ตัว ได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต คลอร์ไพรีฟอส แต่ก็ยังคงมีสารเคมีที่เกษตรกรยังใช้อีกหลายร้อยชนิด ดังนั้นการทำเกษตรแบบปลอดสารเคมีหรือการทำเกษตรอินทรีย์ดังเช่นที่ WB ออร์แกนิก ฟาร์ม ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสามารถทำได้จริง จึงเป็นหนทางหนึ่งที่เกษตรกรสามารถเรียนรู้และทำตามได้โดยไม่ยาก ซึ่งทางคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์จะได้นำองค์ความรู้ที่ได้เข้าปรึกษากับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการเผยแพร่ความรู้การทำเกษตรโดยไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีเพื่อให้ประเทศไทยขึ้นมายืนเป็นแนวหน้าของผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดสารพิษบนเวทีโลกให้ได้

ภาพ/ข่าว ณัฐพงศ์ อรชร ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา