ฤดูการพิชิตยอดเขาหลวง อุทยานแห่งชาติรามคำแหงสุโขทัย   เริ่มแล้ว เปิดให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสอากาศหนาว และแข่งขันวิ่งพิชิตยอดเขาหลวง ซึ่งเขาหลวง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย เป็นอีกหนึ่งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ที่ท้าทายความสามารถ สมรรถภาพ ของนักท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นยอดเขาที่สูงจากระดับน้ำทะเลถึง 1,200 เมตร ระยะทางจากเชิงเขาถึงยอดเขา 3.5 กม. เป็นเขาที่มีความลาดชัน  ระหว่างทางขึ้นเขาหลวงยังมีพืชสมุนไพรนาๆ ชนิด ให้ชมและศึกษาอีกด้วย  

 

และเมื่อเดินทางขึ้นไปจนถึงยอดเขาหลวงก็จะพบกับบรรยากาศที่สวยงาม สามารถชมทิวทัศน์โดยรอบของเมืองสุโขทัย ชมพระอาทิตย์ตกที่ยอดเขาพระแม่ย่า และพระอาทิตย์ขึ้นที่ผ่านารายณ์ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนันทนาการ มีจุดกางเต็นท์ กิจกรรมแคมป์ไฟ กิจกรรมแรลลี่เก็บขยะจากยอดเขาหลวง และการแข่งขันผู้พิชิตยอดเขาหลวงสุโขทัย  

โดยมีนายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานในพิธีเปิดงานเทศกาลวันพิชิตยอดเขาหลวง ครั้งที่ 31 ประจำปี 2562 มีนักท่องเที่ยว เดินทางมาเพื่อสัมผัสอากาศหนาวเย็นที่ยอดดอยบนเขาหลวง อุทยานแห่งชาติรามคำแหง เป็นจำนวนมาก