วันที่ 13 ธ.ค.2562 ผู้สื่อข่าวรายงานจากที่มีการใช้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างใหม่ในปี 2563 แม้ว่าจะมีการประกาศจากกระทรวงมหาดไทยให้มีการขยายเวลาการจัดเก็บภาษีออกไป แต่เจ้าของที่ดินในจังหวัดขอนแก่น ได้มีการตื่นตัวที่จะตรวจสอบรวมทั้งการประเมินราคาที่ดินที่ตนเองถือครองไว้ โดยบรรยากาศที่สำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น ได้มีประชาชนมาติดต่อขอรับรองราคาประเมินที่ดิน โดยนายศิริพงศ์ บำรุงธีรสิทธิ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนที่ดินจังหวัดขอนแก่น เผยว่า ในช่วงสัปดาห์นี้มีประชาชนมารับคิวเพื่อประเมินราคาที่ดินเพิ่มจากปกติ บางวันต้องขยายเวลาให้บริการถึง 17.00 น. ทั้งนี้ทางที่ดินจังหวัดได้เร่งประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจภาษีใหม่ให้กับประชาชนทั้งเจ้าของที่ดิน เจ้าของอาคารสิ่งปลูกสร้าง รวมทั้งที่ดินว่างเปล่า ที่ดินเพื่อการเกษตร ได้ดำเนินการอย่างถูกต้องแล้ว

            ขณะที่บรรยากาศที่เทศบาลนครขอนแก่น ได้มีประชาชนให้ความสนใจที่จะตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง อย่างต่อเนื่อง หลังจากที่เทศบาลได้มีหนังสือแจ้งไปถึงเจ้าของที่ โดยเทศบาลได้จัดเต็นท์ บอร์ด และเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา  

 

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เปิดเผยว่า ตาม พ.ร.บ.ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นภาษีใหม่ที่ประชาชนยังมีความเข้าใจไม่มาก เทศบาลได้เตรียมการประชาสัมพันธ์ถึงที่มาที่ไป ทั้งทางสื่อ จดหมาย รายละเอียดวิธีการทำไมต้องมีการดำเนินการในเรื่องนี้ มีการจัดอบรมทั้งเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ซึ่งมั่นใจว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความเข้าใจอย่างเท่าเทียมกันเพื่อให้บริการประชาชน และอบรมให้กับประชาชนเจ้าของที่ดินเจ้าของอาคาร มีกว่า 1,000 รายให้ความสนใจรับฟังการอบรม มีการเตรียมตั้งรับจัดสถานที่ ติดรายชื่อของผู้เข้าข่ายที่จะได้รับการประเมินมูลค่าของอาคาร มูลค่าของที่ดิน เพื่อให้เจ้าของมาตรวจสอบยืนยันให้ถูกต้องกับเจ้าหน้าที่ให้เกิดความชัดเจนก่อนที่จะใช้จริงในปี 2563 และหลังจากปีใหม่ไป จะต้องจัดเตรียมสถานที่เพื่อรองรับประชาชนที่จะมาติดต่อการเสียภาษีนี้ให้ได้รับความสะดวกมากขึ้น

            หลายอาจจะมีความสับสนที่อยู่อาศัยอาจจะเข้าข่ายการประเมินอาจจะตกใจ จากจดหมายที่ส่งไปถึงผู้ครอบครอง อาจจะไม่เข้าใจทั้งหมด หลายคนอาจจะสงสัยก็ติดต่อเข้ามาซึ่งมีจำนวนไม่น้อยในแต่ละวัน หลังจากที่มีการส่งจดหมายไปยังเจ้าของที่ครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้วจำนวน 31,000 ราย โดยมีการสำรวจแยกเป็น 2 ลักษณะ คือแปลงที่ดิน ประมาณ 48,000 แปลงเศษ และตัวอาคารกว่า 52,000 หลัง

 

นายธีระศักดิ์ กล่าวอีกว่า จึงต้องการให้เจ้าของที่โดยเฉพาะที่ว่างไม่ใช้ประโยชน์ ที่จะเข้าข่ายลดหย่อนหรือการประเมิน ชำระตามมูลค่าการประเมินของกรมธนารักษ์ ให้มีการตรวจสอบ ปัจจุบัน ถนนศรีจันทร์ เทศบาลนครขอนแก่น ราคาประเมินสูงที่สุดในภาคอีสาน ตารางวาละ 2 แสนบาท มูลค่าสูงถึงไร่ละ 80 ล้านบาท จะเป็นฐานการประเมิน ถ้ามีอาคารที่มีมูลค่าสูง อาคารและที่ดินจะได้รับการประเมินในมูลค่าที่ และเกินกว่าที่ทางรัฐจะยกเว้นให้ ต้องมีอัตราต้องชำระ ถ้าใครทราบต้องรีบมาตรวจสอบเพื่อยืนยันให้ตรงกัน เท่าที่เห็นตอนนี้ช่วงติดประตูเมืองมี 2 แปลงใหญ่ จากศรีจันทร์ไปยังสีฐาน ฝั่งขวาก็ยังมีที่ดินแปลงใหญ่จากประตูเมืองเข้ามาจนถึงสี่แยกถนนหลังเมือง ที่ดินแปลงใหญ่เหลืออีกแค่ไม่กี่แปลง แต่เลยไปอีกยังมีอีกมากแต่ราคาประเมินก็ลดลง ช่วงย่านพาณิชย์จะสูง มีหลายแปลงติดป้ายประกาศขายอาจจะได้รับผลกระทบจากภาษีใหม่ ขณะที่บางแปลงที่ครอบครองมานานมีหลายที่มีการปลูกต้นไม้ เช่นที่ถนนประชาสโมสร ของนายทุนรายใหญ่ก็ปรับที่เพื่อปลูกต้นไม้

            “เรามีการประเมินว่าถ้าจัดเก็บได้ครบถ้วน จะมีรายได้มากขึ้นประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ จากเดิมที่จัดเก็บภาษีโรงเรือน ภาษีที่ดินและภาษีป้าย ปีหนึ่งประมาณ 140 ล้านบาท แต่ปีแรก ๆ อาจจะเป็นอุปสรรคในการสร้างความเข้าใจ โดยใช้รูปแบบรัฐศาสตร์ มากกว่านิติศาสตร์” นายธีระศักดิ์ กล่าว