มาเที่ยวอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด น้อยคนนักที่จะไม่รู้กิตติศัพท์และความศักดิ์สิทธิ์ของศาลเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ ซึ่งเป็นศาลรูปแบบจีนที่ตั้งอยู่ใกล้กับสะพานท่าเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ ศาลนี้ชาวบ้านถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเป็นที่สักการะบูชาของชาวบ้านและชาวประมงอำเภอคลองใหญ่ ที่มาขอพรให้เจ้าแม่ช่วยปกปักรักษาผู้คนในหมู่บ้านให้มีความสุขทั้งเรื่องอาหารการกินและความเป็นอยู่ต่างๆ และที่สำคัญจะขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่การเดินทางและการประกอบสัมมาอาชีพ โดยเฉพาะชาวประมงเมื่อได้ออกเรือก็ขอให้ปลอดภัยได้ปลามากๆ และส่วนใหญ่ก็จะสมหวังทุกครั้งไป

 

ในช่วงนี้ 12-30 ธ.ค.2562 เป็นช่วงการ เตรียมความพร้อมของการจัดงาน "ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมการท่องเที่ยว" ส่งท้ายปีเก่าต้อน รับปีใหม่ ศาลเจ้าแม่ทับทิมคลองใหญ่ ประจำปี 2562-2563 "อะเมซิ่ง ไทยเท่ อพท." ในวันที่ 31 ธ.ค.62 - 4 ม.ค.63 โดยภายในงานจะประกอบด้วย ขบวนแห่องค์เจ้าแม่ทับทิมรอบเมืองคลองใหญ่ การแสดงเชิดสิงห์โตและมังกร การแสดงมหกรรมหุ่นโคมไฟ การแสดงหน้าเวทีของนักร้อง-นักเรียน และการออกร้านจำหน่ายสินค้าโอทอป

ในวันนี้ นายพีระ การุญ นาย อําเภอคลองใหญ่ นายวิระชาญ ประทีปาระยะกุล นายกเทศบาลตําบลคลอง ใหญ่ และนางสาว ปอร์วัน ไชยศิริ ประ ธานคณะกรรมการศาลเจ้าแม่ทับทิม ได้นำคณะกรรมการศาลเจ้าแม่ ตลอดจนหน่วยงานราชการ และประชาชนชาวอำเภอคลองใหญ่ ร่วมกันทำความสะอาดปรับปรุงและตกแต่งภูมิทัศน์ศาลเจ้าแม่ทับทิมให้เกิดความสวยและสง่างาม เพื่อรองรับการจัดงานดังกล่าว โดยนำคณะเชิดสิงห์โตซึ่งเป็นชาวบ้านและลูกหลานของชาวคลองใหญ่มาซักซ้อมให้เกิดความพร้อม โดยมีสื่อมวลชนจากแขนงต่างๆ มาร่วมทำข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดงานในครั้งนี้ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

และในโอกาาที่ได้มาร่วมกันปรับ ปรุงตกแต่งศาลเจ้าแม่ทับทิมให้เกิดความสวยงามและสง่างามแล้ว สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็ต้องขอพรจากเจ้าแม่และรูปปั้นจำลอง พระเกจิอาจารย์ชื่อดังของประเทศ ภาย ในศาลเจ้าแม่เพื่อความเป็นศิริมงคล ด้วยการเขียนข้อความบนแผ่นไม้สี่เหลี่ยมขนาด 2 × 3 นิ้ว อธิษฐานและนำแขวนไว้ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเขียนข้อความขอให้เกิดความเป็นศิริมงคลทำการงานสิ่งใดขอให้ประสบความสำเร็จ มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์แคล้วคลาดจากภยันอันตรายทั้งปวง  

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  ผู้สื่อข่าวจ.ชลบุรี

รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก  สวนนงนุชพัทยา  จ.ชลบุรี