วันที่ 12 ธ.ค. 2562  ที่ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น  นายศรัทธา  คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นายอลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่นและ พ.ต.อ.จีราวัฒน์ คงกระพันธ์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น แถลงผลปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้น ปราบปรามยาเสพติด

 

 

 

 

ซึ่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดขอนแก่นร่วมกับสำนักงาน  ปปส.ภาค 4 ตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น มณฑลทหารบกที่ 23 และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทุกอำเภอ  ได้ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่เป้าหมายทาง 26 อำเภอระหว่างวันที่ 11 ถึง 13 ธันวาคม 2562  โดยมีเป้าหมายเป็นนักค้ายาเสพติดที่อยู่ในหมู่บ้านที่มีการแพร่ระบาดยาเสพติดรุนแรงในพื้นที่โดยทุกอำเภอได้บูรณาการฝ่ายปกครองตำรวจทหารเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. และสมาชิก อส. ร่วมปฏิบัติการในทุกพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

การดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด 26 อำเภอ จับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติดได้ 70 คน พร้อมของกลางยาบ้า 15,619 เม็ด กัญชาแห้ง 10.3 กรัม ไอซ์ 29.17 กรัม สำหรับปฏิบัติการดังกล่าว เป็นมาตรการด้านการปราบปรามยาเสพติด ผู้ค้ายาเสพติด ในพื้นที่ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลปี 2563 จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะมีมาตรการพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกระยะ เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่ ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตระบบเศรษฐกิจ และความสงบสุขของประชาชน

 

 

 

  นิติกรณ์ ฝางมาลา ผู้สื่อข่าว จ.ขอนแก่น