วันที่ 13 ธ.ค. 2562  ที่อยุธยามหาปราสาท  นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นางนวลจันทร์  แย้มศรี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารเทศบาลนครศรีอยุธยา  ร่วมประกอบพิธีสักการะพระบรมรูปจำลองของสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ภายในอยุธยามหาปราสาท  เนื่องในโอกาสที่องค์กรยูเนสโก ขึ้นทะเบียนมรดกโลก "นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร" เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2534

 

 จากนั้น นายภานุ  แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายอำเภอทั้ง 16 อำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ  สตรีชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจาก 16 อำเภอจำนวน 1,400 คน  ร่วมประกอบพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่1(พระเจ้าอู่ทอง)  โดยผู้วางพานพุ่มถวายสักการะ พราหมณ์อ่านโองการถวาย สมเด็จพระรามาธิบดีที่1   นางนวลจันทร์  แย้มศรี  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นางนลินี  ด่านชัยจิตร  รองนายกสภาวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นำสตรีชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1400 คน  ร่วมรำประกอบเพลง ยอยศพระรามาธิบดีที่1  โดยเนื้อเพลงบรรยายถึงพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระรามาธิบดี หรือพระเจ้าอู่ทอง การกำเนิดของกรุงศรีอยุธยา ศิลปวัฒนธรรม และการทำมาค้าขายที่เจริญรุ่งเรืองในสมัยนั้น  พร้อมแปลอักษรพร้อมแปลอักษรคำว่า  “HERITAGE”   เพื่อ เฉลิมฉลองที่ทางองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก  ได้รับการขึ้นทะเบียนบัญชีมรดกโลกทางวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2534 ณ กรุงคาร์เท็จ ประเทศตูนีเซีย  โดยทางโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ได้นำนักเรียนกว่า 1600 คน  ร่วมแปลอักษร คำว่า “อยุธยาภูมิใจ มรดกไทย มรดกโลก”  เพื่อร่วมเฉลิมฉลองความเป็นมรดกโลกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วย

ต่อมา นายบดินทร์  เกษมศานติ์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา นำจิตอาสาแต่ละตำบล ประกอบกิจกรรมทำความสะอาดเก็บกวาดขยะบริเวณโดยรอบพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระรามาธิบดีที่1(พระเจ้าอู่ทอง) 

ภาพ-ข่าว  เกียรติยศ  ศรีสกุล  ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา