จังหวัดชุมพรเตรียมจัดกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดทุกอำเภอที่ติดทะเล 22 ธ.ค.นี้วันนี้ (11 ธ.ค.2562) เวลา 09.30 น. นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วย นายสมพร ปัจฉิมเพ็ชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด (Big Cleaning Day)จังหวัดชุมพร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และกลุ่มชมรม ในพื้นที่ เข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมเกาะมัตตรา ศาลากลางจังหวัดชุมพร ชั้น 2

 

ชุมพรเตรียมจัดกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดทุกอำเภอ

 นายสนิท ศรีวิหค รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวว่า ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีนโยบายในการพัฒนาและขับเคลื่อนการท่องเที่ยว ภายในกรอบแนวคิด "ปลอดภัย สะอาด เป็นธรรม ยั่งยืนและรักษ์สิ่งแวดล้อม" ด้วยการสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ Thailand Rivera ให้เต็มศักยภาพและมีความพร้อมของพื้นที่ เพื่อขับเคลื่อนและกระตุ้นจิตสำนึกของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และนักท่องเที่ยว ทั้งในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียง ในการรักษาความสะอาด ใส่ใจและรักษ์สิ่งแวดล้อม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จึงกำหนดจัดกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด (Big Cleaning Day) โดยมี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน ในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณชายหาด อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

 

โดยจังหวัดชุมพรได้กำหนดพื้นที่การดำเนินกิจกรรมในอำเภอปะทิว แบ่งเป็น 4 โซน ได้แก่ บริเวณพื้นที่หาดทุ่งวัวแล่น, บริเวณพื้นที่หาดสะพลี, บริเวณพื้นที่อ่าวบ่อเมา และบริเวณพื้นที่หาดบางเบิด จนถึง หาดถ้ำธง นอกจากนี้ยังได้กำหนดจัดกิจกรรมในอำเภออื่นๆ ที่ติดทะเล 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองชุมพร ณ หาดทรายรี, อำเภอสวี ณ หาดทรายรีสวี, อำเภอหลังสวน ณ หาดแหลมสน และอำเภอละแม ณ หาดตะวันฉาย จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวชุมพร เข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชายหาด "Big Cleaning Day" บริเวณชายหาดที่กำหนด ในวันที่ 22 ธันวาคม 2562    

เอกชนะ  นวนละมัย ศูนย์ข่าวภูมิภาค จ.ชุมพร  รายงาน