ผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวบ้านในจังหวัดนครราชสีมา ดำรงชีวิตแบบพึ่งพาตนเองและสิ่งแวดล้อม

หลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวนาปีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะมีวิถีชีวิตในการดำรงชีพแบบอาศัยธรรมชาติใกล้ตัว เป็นแหล่งหาอาหาร นำมาประกอบเป็นอาหารรับประทานในครัวเรือน และเหลือจากนั้นก็จะนำไปขาย มีรายได้พอเลี้ยงชีวิต

โดยคุณยายกี งามสีทา ชาวบ้านในอำเภอแก้งสนามนางและเพื่อนบ้านเดียวกันอีก สี่ห้าคน ชักชวนกันออกหากบ เขียด ตามท้องทุ่งนา ที่ขุดรูทำหลุมอยู่ตามทุ่งนา ใต้กองฟางที่เกี่ยวข้าวแล้ว โดยเมื่อเจอรูกบ รูเขียด หากพบเป็นดินนูนๆชาวบ้านจะรู้เลยทันทีว่า มีกบอยู่ใต้ดินนูๆ เมื่อเปิดดินออกจะเห็นตัวกบ ตัวเขียดซ่อนตัวอยู่หรือบางทีก็อยู่ในหลุมลึกลงไปเล็กน้อย ซึ่งกบจะทำดินปิดปากรูเอาไว้ซึ่งช่วงนี้กบจะอยู่ในช่วงจำศีลทำให้กบเคลื่อนไหวได้ช้าจะจับตัวได้ง่าย

วิถีชนบทหลังเก็บเกี่ยวข้าวนาปีชาวบ้านออกหาอาหาร

เมื่อได้กบมาแล้วก็จะนำมาประกอบอาหารคั่วแกง ผัดเผ็ด เป็นอาหารเลี้ยงสมาชิกในครัวเรือน และหากเหลือก็จะนำไปขายตามหมู่บ้าน กิโลกรัมละ 80-100 บาท ซึ่งจะขายดีมากเพราะกบที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติ เมื่อนำมาประกอบอาหารจะมีรสชาติอร่อยกว่า กบ เลี้ยง ด้วยหัวอาหารทั่วไป

ณัฐพงศ์ อรชร ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา