เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 11 ธ.ค.2562 ที่ห้างสรรพสินค้าสหไทย สุราษฎร์ธานี นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงาน Kick off กิจกรรม 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้าสะดวกซื้อ งดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ดำเนินโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมบูรณาการให้ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและประชาชนให้มีส่วนร่วมในการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและงดใช้โฟมบรรจุอาหารในพื้นที่ตลาดสด ห้างสรรพสิ้นค้า ศูนย์การค้าและร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ

 

 

        นายวิชวุทย์ กล่าวว่า การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและมติคณะรัฐมนตรี โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวกับด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม เช่นวันนี้ทางสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสุราษฎร์ธานี และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด จัดกิจกรรม ทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่จะกระตุ้นให้ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและประชาชน เกิดความตระหนักและสร้างความเคยชินให้กลายเป็นพฤติกรรมในการในการงดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว หรือภาชนะบรรจุอาหาร เพื่อเป้นการลดปริมาณขยะพลาสติกที่จะเกิดขึ้นทั้งบนบกและในทะเล

อย่างไรก็ตามในวันนี้ทางด้านนายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้เป็นตัวแทนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับภาครัฐในการงดรับถุงพลาสติกหูหิ้ว และทำ MOU กับภาคเอกชนในการงดให้ถุงพลาสติกหูหิ้ว ซึ่งมีกิจกรรมเข้าร่วมกว่า 30 แห่ง อีกทั่งยังมีการเดินรณรงค์จากหน้าวัดธรรมบูชา มายังห้างสรรพสินค้าสหไทย สุราษฎร์ธานี เพื่อเป็นสร้างการรับรู้และความตระหนัก ให้ประชาชนในรับทราบในการจัดกิจกรรม Kick off กิจกรรม 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้าสะดวกซื้อ งดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว

 

ภาพ/ข่าวเจนจิรา ศรีวิรักษ์ ผสข.สุราษฎร์ธานี