วันที่ 11 ธ.ค. 62 ที่หอประชุมอำเภอชุมแพ ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานมอบเครื่องกันหนาวให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่อำเภอชุมแพ จำนวน 300 ชุด โดยมีนางสุภาวดี  ศรีสุขวัฒน์ นายอำเภอชุมแพ นายฉัตรณรงค์  ศิริพร ณ ราชสีมา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดขอนแก่น พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวอำเภอชุมแพ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  การมอบเครื่องกันหนาวที่อำเภอชุมแพครั้งนี้  ได้มอบให้แก่ ผู้สูงอายุ พิการทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่อยู่ในโครงการคู่เสี่ยวเกี่ยวก้อยแก้จนคนขอนแก่น มีฐานะยากจน ที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว ในพื้นที่อำเภอชุมแพ จำนวน 300 ชุด เพื่อช่วยบรรเทาความหนาวเย็น และเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตประจำวัน ซึ่งอำเภอชุมแพ มีพื้นที่ 12 ตำบล 135 หมู่บ้าน  และ 1 เทศบาลเมือง  38 ชุมชน

 

 

 

ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า   ในปีนี้สภาพอากาศหนาวเย็นลงอย่างรวดเร็ว จึงได้สั่งเปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาวขึ้นที่ศาลากลางจังหวัด และที่ว่าการอำเภอทุกแห่ง พร้อมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง สำรวจผู้ประสบภัยหนาวที่ขาดแคลนเครื่องกันหนาว นอกจากนี้ ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชน ได้สอดส่องดูแลเรื่องภัยพิบัติต่างๆในทุกๆด้าน เช่นการจุดไฟเพื่อผิงสำหรับบรรเทาความหนาว ไม่ให้เกิดการลุกลามจนเกิดปัญหาไฟไหม้  โดยกำชับให้นายอำเภอทั้ง 26 อำเภอ ได้คอยดูแลประชาชนอย่าให้มีคนเสียชิวิตจากสภาพอากาศหนาวเย็น พร้อมกับสำรวจว่ามีครัวเรือนใดที่ยังขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว จะได้เร่งให้ความช่วยเหลือ

 

 

 

ทั้งนี้ จังหวัดขอนแก่นได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวเย็นบริเวณประเทศไทยตอนบนและคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย ที่จะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่ 3-7 ธันวาคม 2562 ซึ่งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศหนาวเย็นถึงหนาว อุณหภูมิลดลง 5-10 องศาเซลเซียส ปัจจุบันอำเภอชุมแพก็เป็นหนึ่งใน 26 อำเภอของจังหวัดขอนแก่นที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะอากาศดังกล่าว.

 

 

นิติกรณ์ ฝางมาลา ผู้สื่อข่าวจังหวัดขอนแก่น