วันที่ 10 ธันวาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ความเจริญของเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีบทบาทมากยิ่งขึ้น นับวันการสั่งการด้วยกลสมองทีทันสมัย พบว่า ในโลกยุค 2019 นี้มีหลายๆอย่างที่โลกเปลี่ยนแปลงไป เช่นเดียวกับภายในงาน ประชุมวิชาการ อกท. ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 41 ระหว่างวันที่ 9 – 13 ธันวาคมนี้ โดยมีเหล่าบรรดานักศึกษาต่างๆหลายอาชีวะมาร่วมงานต่างนำผลงานมาโชว์ในครั้งนี้ ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดสตูล นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติ์จาก ดร.คุณหญิง กัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมงานอีกด้วย

โดยไอเดียสุดบรรเจิด ภายในงานต้องตะลึงและพบว่า ความคิดสมองสุดยอดของ นายอดิลัน สันเกาะ นักศึกษาชั้นปวช.สาขาพืชศาตร์ นักศึกษา ผู้ที่คิดค้นสิ่งประดิฐ ชิ้นนี้ชื่อว่า แอพพลิเคชั่น ว่า ฟาร์มสุขบ็อกซ์ กล่องควบคุมอัจฉริยะ ที่เป็นใช้แอพพลิเคชั่น ผ่านมือถือ เพื่อสั่งการ ในชีวิตประจำวันเช่นการเปิดไฟเปิดประตูบ้านตนจึงหันมาดัดแปลง เป็นแอปพลิเคชั่นผ่านมือถือ ในการทำระบบทางการเกษตรเช่นการลดน้ำต้นไม้ สั่งการให้อาหารปลา ซึ่งสามารถทำได้

 

 

โดยสิ่งประดิฐชิ้นนี้ ยังสามารถวัดอุณหภูมิของดิน และสั่งการให้รดน้ำได้โดยอัตโนมัติใช้ได้ทั้งระบบควบคุมด้วยมือหรือผ่านทางมือถือ สำหรับแหล่งพลังงานใช้ได้ทั้งไฟฟ้าหรือแผงโซล่าเซลล์ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนของประเทศก็สามารถสั่งการรดน้ำต้นไม้ ที่บ้านได้โดยผ่านแอพพลิเคชั่นนี้ เช่นไปธุระทำงานที่เชียงใหม่ ก็สั่งการผ่านมือถือลดน้ำต้นไม้ทางจังหวัดสตูลได้ สำหรับแนวคิดนี้มีผู้ดูแลและร่วมกันทำครูที่ปรึกษา นายนาทชัย เถื่อนทิม และนางสาวณฐมน ปานรงค์ แผนกวิชาเครื่องกล วิทยาลัยเกษตรเเละเทคโนโลยีสตูล เลขที่ 4 ม.2 ต.ควนกาหลง อ.ควนกาหลง จ.สตูล 91000 โทร 088-7911538 ,085-0771701 และ1.นายอดิลัน สันเกาะ นักศึกษาชั้นปวส.สาขาพืชศาสตร์ 2.นายนัสรี แซะอาหลี นักศึกษาชั้นปวส.สาขาพืชศาสตร์ 3.นางสาวสุทธิตา ทุมมาลี นักศึกษาชั้นปวช.1 สาขาผลิตสัตว์น้ำ 4.นางสาวนัทมน พันทา นักศึกษาชั้นปวช.1 สาขาผลิตสัตว์น้ำ 5.นายพีรากร เวชสิทธิ์ นักศึกษาชั้นปวช.3 สาขาช่างกลเกษตร 6.นายภูวนาท บินหมาน นักศึกษาชั้นปวช.3 สาขาช่างกลเกษตร

ปิยะชาติ  ศรีภักดี ผู้สื่อข่าวจังหวัดสตูลรายงาน