เวลา  09.00 น.วันที่ 10 ธ.ค.62  ณ ร.ร.บ้านไร่สุขสันต์ ต.เลยวังไสย์ อ.ภูหลวง จ.เลย  นายพงษ์ธนนท์  ปัญญาประชุม   นายอำเภอภูหลวง  อำนวยให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย (ปภ.จ.เลย)  และ  องค์การบริหารส่วนตำบลเลยวังไสย์  อ.ภูหลวง จ.เลย   ร่วมให้การช่วยเหลือแก่ประชาชน นักเรียนพื้นที่ห่างไกลมอบมอบเครื่องนุ่งห่มกันหนาวมือสอง แก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวและนักเรียน  จำนวน 100 คน  สืบเนื่องจาก จ.เลย  มีความหนาวถึงหนาวจัดติดต่อกันมา 5วัน  บางพื้นที่เกิดปรากฎการณ์น้ำค้างแข็งหรือแม่คะนิ้งลงขาวโพลน  จากความหนาวเย็นได้ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ยากไร้  คนไร้ที่พึ่ง คนชรา คนทุพพลภาพ พิการ และขาดแคลนเครื่องกันหนาว โดยเฉพาะ อ.ภูหลวงตั้งอยู่พื้นที่ต้นแม่น้ำเลย และอยู่ทางตอนล่างของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง   เช้าวันนี้วัดอุณหภูมิต่ำสุดได้ 7.0  และที่ยอดภูที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง(อ.ภูเรือ)  7.0 องศาเซลเซียสในเกณฑ์ที่หนาวจัดติดต่อกันมาเป็นวันที่ 5 
 

นางสาวชลาลัย แจ่มผล ผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กล่าวว่า  ได้ออกประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ว่า ด้วยเรื่องอากาศหนาวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ช่วงนี้  ยังคงมีอากาศหนาวเย็นต่อเนื่อง บริเวณพื้นราบอุณหภูมิต่ำสุด 8-14 บริเวณยอดภูอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 2-8 องศาเซลเซียส ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็น ยังคงปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และคาดว่าจะมีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงทำให้บริเวณดังกล่าวหนาวเย็นต่อเนื่อง จึงขอให้ประชาชนดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่จะหนาวเย็นลงไว้ด้วยส่วนเกษตรกรก็ควรเตรียมการป้องกันและระมัดระวังในเรื่องอัคคีภัยรวมทั้งความเสียหายที่จะเกิดต่อขนผลิตทางการเกษตรเอาไว้ด้วย

บุญชู  ศรีไตรภพ จ.เลย