วันที่ 10 ธ.ค. 2562 นายสกล แก้วปวงคำ นายอำเภอเวียงชัย จ.เชียงราย ได้สั่งการให้ นายเขมพัฒน์ เหรัญญะ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ร่วมกับนายญาณฤทธิ์ หนสมสุข ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลดอนศิลา พร้อมเจ้าหน้าที่

 

ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลดอนศิลา นายนภดล ไฝ่ใจ กำนันตำบลดอนศิลา นายอุทัย สารคาม ผู้ใหญ่บ้าน ม.17 ต.ดอนศิลา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันออกค้นหาร่างนาย สีพี ชาวเมียนมา ที่ได้ออกหาปลาบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ต๊าก ตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค. 2562 และหายตัวไปจนถึงวันนี้

โดยเจ้าหน้าที่ได้นำเรือหาปลา ออกตรวจหาร่างนาย สีพี ในบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ต๊าก และบริเวณตลิ่งรอบๆ อ่างเก็บน้ำ แต่ก็ยังไม่พบร่องรอยของนายสีพี แต่อย่างใด โดยในวันพรุ่งนี้ 11 ธ.ค.2562 ทางชุด จนท.จะได้ร่วมกันออกค้นหาร่างนาย สีพี อีกครั้ง