ที่โดม อเนกประสงค์ เทศบาลตำบลเขตรอุดมศักดิ์ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ ส.ส.เขต8 ชลบุรี มาเป็นประธานในกิจกรรมงานเลี้ยง สังสรรค์ อาสาสมัครสาธาณสุขอำเภอสัตหีบ โดยมี  นายเรวัต ผลลูกอินทร์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายเสน่ห์ พิทักษ์กรณ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นาย ทวีศักดิ์ นิ่มอนงค์ ส.อบจ.ชบ.เขตอำเภอสัตหีบ นาย กำชัย ตั้งธรรมสถิตย์ ส.อบจ.ชบ.เขตอำเภอสัตหีบ  นายพธนกร ใคร่ครวญ รองนายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ  นาย สมประสงค์ วังแก้วหิรัญ ผู้ช่วย ส.ส.เขต 8ชลบุรี ตลอดจน อาสาสมัครสาธาณสุขอำเภอสัตหีบ เข้าร่วมในงานกันเป็นจำนวนมาก

โดยในช่วงเช้า เป็นการแข่งขันกีฬาสีชุมชน ของอาสาสมัครสาธาณสุขในพื้นที่อำเภอสัตหีบ ซึ่งมี นาย อนุชา อินทศร นาย อำเภอสัตหีบ มาเป็นประธานในพิธีเปิด  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้คณะกรรมการชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีจิตใจที่เบิกบานมีกิจกรรมร่วมกันรวมทั้งยังสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกรรมการชุมชนและอสม. โดยเน้นความสนุกสนานและสร้างความเป็นทีม มีการบูรณาการการวางแผนการทำงานร่วมกันภายในสีของแต่ละสี        

                ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสุข สนุกสนาน ได้จัดให้มี การแสดงของตัวแทนของ อสม. ในแต่ละพื้นที่ตำบล โดย ดร.สะถิระ เผือกประพันธุ์ ส.ส.เขต8 ชลบุรี ได้ขึ้นมากล่าวความรู้สึก พร้อมทั้งมอบประกาศเกียรติคุณ ให้อาสาสมัครสาธารณสุขปรำจำหมู่บ้านดีเด่น ประจำปี 2562  และยังมอบเสื้อโปโลแขนยาว จำนวน 850 ตัว ให้กับ อาสาสมัครสาธารณสุข ซึ่งสร้างความประทับใจให้กับ อาสาสมัครสาธารณสุขเป็นอย่างมาก

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  ผู้สื่อข่าว จ.ชลบุรีรายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก  สวนนงนุชพัทยา  จ.ชลบุรี