วันที่9ธ.ค.2562 จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในห้วง ต้นเดือนที่ผ่านมา โดยท้องฟ้ายังคงมีเมฆฝนปกคลุมและตกหนักอย่างต่อเนื่องทั้ง 13 อำเภอ โดยแขวงทางหลวงชนบทได้สรุปรายงานสถานการณ์ผลกระทบอุทกภัยในโครงข่ายทางหลวงชนบท เกิดเหตุน้ำท่วมข้ามผิวจราจร 6 สายทางจำนวน 9 จุด สาย โดยน้ำท่วมสูงปิดการจราจรในวันที่ 1-2 ธันวาคม ที่ผ่านมา ใน 4 สายทางโดยแขวงทางหลวงชนบทนราธิวาสได้ติดตั้งป้ายเตือนทันทีตามรายชื่อสายทางที่ได้รับความเสียหาย ซึ่งในขณะนี้สัญจรผ่านได้ปกติทั้ง 6 สายทางแล้ว แต่งยังคงมีเพียง 2 จุดในเส้นทาง นธ 4008 และ นธ4020 ต้องรอระดับน้ำลดลงอีกและโครงสร้างทางแห้งจึงจะคืนสภาพผิวจราจรได้สมบูรณ์ในสัปดาห์หน้า

 

 

          ทางด้านนายไผท ทันประจำสินธ์ุ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทนราธิวาส เปิดเผยว่า ในโครงข่ายทางหลวงชนบทมีอยู่ 36 สาย ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 6 สาย รวม 9 จุด และดินถล่มอีก 1 สาย ซึ่งทางหลวงชนบทหมายเลข 4008 ได้รับผลกระทบในลักษณะน้ำกัดเซาะทางขาด สภาพด้านข้างจะเป็นวัสดุคันทางเดิมที่โดนน้ำพัดพาจนทางขาด ซึ่งจากเดิมสัญจรผ่านไปมาไม่ได้ระดับน้ำสูงประมาณ 2 เมตรตรงจุดนี้จะปิดทางจราจรหลังจากน้ำเริ่มลดลงเป็นสภาพปกติมีสภาพเป็นหลุมลึกประมาณ 50 เซนติเมตร ซึ่งทางกรมทางหลวงได้นำวัสดุถมชั่วคราว เพื่อให้การจราจรสามารถสัญจรไปมาได้ เพราะจะมีหน่วยงานราชการเข้ามาช่วยเหลือชาวบ้าน โดยได้ลงคันทางวัสดุลงใหม่ให้รับกับน้ำหนักได้สมบูรณ์ ทั้งนี้เนื่องจากถนนเส้นนี้การจราจรรถผ่านไปมา โดยได้ดำเนินการลงวัสดุชั้นพื้นทาง และต้องรอสภาพฝนให้หยุดตกนิดนึง จากนั้นจะเอายางมะตอยมาลงให้เป็นถนนคืนสภาพให้เป็นปกติ

อย่างไรก็ตามในส่วนของงบประมาณทางแขวงทางหลวงชนบทจะมีงบประมาณฉุกเฉิน และมีวัสดุส่วนหนึ่งที่จะนำมาใช้ได้ทันที เพื่อการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และจะทำให้เป็นถนนผิวจราจรคอนกรีต พร้อมด้านไหล่ทางให้มีการห่อหุ้มกรณีมีน้ำกัดเซาะ ซึ่งจะสามารถต้านทานการกัดเซาะได้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ ภายหลังน้ำลด และเร่งดำเนินการซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ประชาชนสามารถใช้สัญจรได้

 

       โดยหน่วยงานได้ติดตั้งป้ายเตือน พร้อมนำเจ้าหน้าที่ เครื่องจักรเข้าดำเนินการบริเวณพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างปลอดภัย โดยสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง

ภาพ/ข่าว กรียา เต๊ะตานี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.นราธิวาส