เมื่อวันที่  9  ธ.ค.2562  ที่บริเวณทุ่งหนองกะจับ  บ้านง้อ  หมู่ที่  3  ต.น้ำคำ  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ  นายทิวา  รุ้งแก้ว  ประธานชมรมคนรักในหลวง  จ.ศรีสะเกษ  พร้อมด้วย  นายนคร  ทองปัญญา  นายกเทศบาล  ต.น้ำคำ  ได้ร่วมกันมอบรางวัลพ่อตัวอย่าง  ประจำปี  2562  ของ  ต.น้ำคำ  และนำเกษตรกรหว่านปอเทืองบำรุงดิน. หลังน้ำท่วม  ตามโครงการเกษตรอินทรีวิถีศรีสะเกษ

 

 

 

            นายทินกร  รินทอง  ผู้ใหญ่บ้านง้อ  หมู่ที่  8  ต.น้ำคำ  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ   กล่าวว่า  สืบเนื่องมาจากวันที่  5    ธ.ค. เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระชนกาธิเบต  มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิต  ซึ่งได้กำหนดให้เป็นวันพ่อแห่งชาติ  องค์การยูเนสโกได้ประกาศให้เป็นวันดินโลก  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันประเสริฐที่แผ่ไพศาลไปทั่วโลก  ชมรมคนรักในหลวง  จ.ศรีสะเกษ  ร่วมกับ  ชาวบ้านง้อ  เทศบาล  ต.น้ำคำ  สภาวัฒนธรรม  จ.ศรีสะเกษ  มูลนิธิพัฒนาการศึกษาเพื่อชุมชน ม.พศช.  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น

 

 

 

 

 

            ทางด้าน  นายทิวา  รุ้งแก้ว  ประธานชมรมคนรักในหลวง  จ.ศรีสะเกษ  กล่าวว่า  การจัดกิจกรรมขึ้นในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์แสงเสียง  จากพระครูสุตภัทราภรณ์  ดร.เจ้าอาวาส  เจ้าคณะ  ต.น้ำคำ  เขต  2  ขนมจีน  จำนวน  50  กก.จากบริษัท  พ.ศ.ช.ผลิตภัณฑ์อาหาร  จำกัด  สำนักงานเกษตร  จ.ศรีสะเกษ  เม็ดปอเทือง  100  กก. นอกจากนี้  นายสมปอง  ทิพย์สมบัติ  อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  ยังได้นำนักศึกษา  จำนวน  20  คน  นายสาคร  ผมพันธ์  นักวิชาการกิจกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  นำนักศึกษา  จำนวน  30  คน  เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว ศิริเกษ  หมายสุข นักข่าวภูมิภาค จ.ศรีสะเกษ