วันที่8ธันวาคม2562 พลตรี ปรีชา เบ็ญจขันธ์ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้าเป็นประธานในการจัดงาน  สายสัมพันธ์ ญาติทหารใหม่  ร่วมใจเกี่ยวข้าว  มีพันเอก บรรจง นาดี ผู้บังคับการกรมนักเรียนโรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า กล่าวการต้อนรับ ตามที่กรมนักเรียนโรงเรียนทหารม้าศูนย์การทหารม้าได้รับมอบนโยบายให้บ้านพักของทางราชการจำนวน1หลัง และมีบริเวณโดยรอบจำนวน4ไร่เศษ  ให้ปรับปรุงให้เป็นบ้านพักรับรองของศูนย์การทหารม้าและจัดทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวเกษตรทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาลที่9จึงได้แบ่งพื้นที่ร้อยละ30 เป็นแปลงทำนาสาธิตโดยจัดให้มีการปลูกข้าวในวันแม่เกี่ยวข้าวในวันพ่อนั้นทางด้านศูนย์การทหารม้าจึงได้จัดการโครงการ"สายสัมพันธ์ ญาติทหารใหม่ ร่วมใจเกี่ยวข้าว ขึ้นเพื่อให้ญาติของทหารใหม่ได้พบปะบุตรหลานที่เข้ามารับราชการทหารในศูนย์การทหารม้าและร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าวร่วมกันกับญาติทหารใหม่

 

 

 

          ทั้งนี้เพื่อสร้างจิตสำนึกในการใช้ชีวิตในพื้นฐานพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพ่อหลวงรัชกาลที่9และให้ญาติของทหารใหม่มีความรักความสามัคคีและมีความรักความผูกพันธ์สถาบันครอบครัวและทหารเสมือนพ่อแม่พี่น้องและมีความเป็นอยู่ร่วมกันเป็นการสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวที่นับวันจะเลื่อนหายไปเพราะชาวนาหันมาพึ่งพาเครื่องจักรกลเป็นส่วนใหญ่ บรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มและสนุกสนานกับระหว่างญาติทหารใหม่และทหารในการลงเคียวเกี่ยวข้าวในนาในครั้งนี้ 

 

 

สำหรับกิจกรรมวันนี้  ทหารสังกัดโรงเรียนศูนย์การทหารม้า ได้แต่งชุดฟ้อนรำในเพลงเกี่ยวข้าวโดยใช้พลทหารทั้งหมด 20 นายรำวง โดยการแต่งตัวชุดหลากสีสัน  ใส่งอบ ถือเคี้ยว รวงข้าว พร้อมทาแก้มสีแดงทั้ง 2 ข้าว  การแสดง พลทหารทั้งหมดมีการรำที่อ่อนช้อย สมกับเป็นชายชาติทหาร  ทำให้ ญาติทหารใหม่ ขำจนรู้สึกว่าลูกหลานตนเองทำอย่างนี้ได้อย่าง  แต่ก็สร้างครืนเค้งให้กับผู้ร่วมงาน แม้กระทั้งผู้บังคับบัญชาอย่างพลตรี ปรีชา เบ็ญจขันธ์ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้า ที่เป็นประธานในงานอีกด้วย

 

ภาพ/ข่าว เกียรติยง อัศวราศี นักข่าวภูมิภาค จ.สระบุรี