เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่หอประชุมโรงเรียนวรคุณอุปถัมป์ อำเภอเมืองจันทร์ จังหวัดศรีสะเกษ  นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการ "นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่" ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งสำนักงานขนส่งจังหวัดศรีสะเกษได้จัดการจัดอบรมขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีคณะครูอาจารย์ และนักเรียนจำนวน 110 คนมาเข้าร่วมรับการอบรม  โดยมี นายไกรสร   แจ่มหอม ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน  และมี นายอำเภอเมืองจันทร์ พร้อมด้วย รอง ผอ.ร.ร.วรคุณอุปถัมป์ รอง ผอ.ร.ร.เมืองจันทร์วิทยาคม ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการผู้จัดการบริษัทกิจเจริญไทย จำกัด ให้การต้อนรับ

 

 

 

 

       นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ   กล่าวว่า  การอบรมนักเรียนครั้งนี้จะทำให้ผู้ใช้ยวดยานพาหนะได้รู้และเข้าใจถึงกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ (กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วยทางหลวง และกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก) การขับรถอย่างปลอดภัย จิตสำนึกมารยาทในการขับรถ ข้อปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือและการปฐมพยาบาล อันจะส่งผลให้อัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนนและแก้ไขปัญหาให้แก่นักเรียน ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนแต่ยังไม่มีใบอนุญาตขับรถ (อายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) ทั้งนี้ตนได้เน้นย้ำเรื่องการเคารพกฎกติกา และความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์โดยสวมใส่หมวกกันน็อคทุกครั้ง

 

 

 

 

 

      นายไกรสร   แจ่มหอม ขนส่งจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า นักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนจะต้องเข้ารับการอบรมความรู้ตามหลักสูตรที่เกี่ยวข้องจำนวน 5 ชั่วโมง ทดสอบสมรรถนะ ทดสอบสายตา ทดสอบข้อเขียน(ผ่านเกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90)และผ่านการทดสอบขับรถ ตามเกณฑ์ที่กำหนด จึงจะได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ชั่วคราว(2ปี)  ซึ่งการอบรมนี้จะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนให้ลดน้อยลงต่อไป