เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม  2562  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บ้านคลองแก้ว ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ  พระครูโกศลสิกขกิจ  หรือหลวงพ่อพุฒ   วายาโม ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ ฝ่ายธรรมยุติ และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา ต.ไพรพัฒนา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ และนายอรรถพล  อรรคบุตร นายอำเภอภูสิงห์  ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการ “สร้างบ้านผู้ยากไร้” ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งมูลนิธิหลวงปู่สรวงร่วมกับ อบต.โคกตาล ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอภูสิงห์ จัดสร้างขึ้น โดยมูลนิธิหลวงปู่สรวงได้มอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ประชาชนในเขต ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ จำนวน 200 คน ซึ่งขณะนี้ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวเย็นจากเทือกเขาพนมดงรัก ชายแดนไทย – กัมพูชา และมอบปฏิทินปี 2563 รูปภาพหลวงปู่สรวง เพื่อนำเอาไปกราบไหว้บูชาต่อไป  โดยมีนายบัวลอย สำรวย นายก อบต.โคกตาล นายวิชัย ถาวร กำนัน ต.โคกตาล และนายสมยศ   พันธ์มา กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิหลวงปู่สรวง กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและประชาชน ต.โคกตาล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบบ้านครั้งนี้

 

 

 

 

 

 

นายอรรถพล  อรรคบุตร นายอำเภอภูสิงห์  กล่าวว่า   การสร้างบ้านหลังนี้ใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 300,000 บาท มอบให้แก่ นางสาวสวิด รสหอม อยู่บ้านเลขที่ 97 หมู่ 3 บ้านคลองแก้ว ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ ซึ่งสภาพบ้านหลังเก่าทรุดโทรมมาก สร้างเป็นบ้านชั้นเดียวก่อด้วยอิฐบล็อก หลังคามุงด้วยสังกะสีสันไทย มั่นคงแข็งแรง เพื่อให้นางสาวสวิด และครอบครัว  ได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง  แข็งแรง  ถาวรและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  สามารถดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุขต่อไป

 

 

 

 

 

 

พระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ   วายาโม ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวง เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ ฝ่ายธรรมยุติ และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา กล่าวว่า มูลนิธิหลวงปู่สรวงจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การส่งเสริมด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และเพื่อให้การช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ยากไร้ ขาดแคลน ซึ่งอาตมาภาพและคณะกรรมการของมูลนิธิได้ออกไปให้การช่วยเหลือสาธารณประโยชน์มาอย่างต่อเนื่องหลายปีแล้ว เช่นมอบอุปกรณ์การศึกษาและทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน มอบบ้านตามโครงการ “สร้างบ้านผู้ยากไร้” มอบอาคารสำนักงานและมอบครุภัณฑ์สำนักงานให้แก่ส่วนราชการต่าง ๆ ใน จ.ศรีสะเกษ  ซึ่งมูลนิธิหลวงปู่สรวงจะให้การสนับสนุนช่วยเหลือสาธารณประโยชน์ทุกด้านอย่างเต็มที่ตลอดไป  สำหรับบ้านหลังนี้ใช้เงินในการก่อสร้าง จำนวน 300,000 บาท ซึ่งมูลนิธิหลวงปู่สรวงและ อบต.โคกตาล ได้ร่วมกันจัดสร้างขึ้นเพื่อมอบให้ผู้ยากไร้ขาดแคลนที่อยู่อาศัย ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลถวายแด่พ่อหลวง ร.9 และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในหลวง ร.10

 

 

 

 

 

 

 

 

ศิริเกษ  หมายสุข  จังหวัดศรีสะเกษ