เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 06 ธ.ค.2562 ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี  นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นายธาร นวลนึก เกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายอาวุธ วงศ์สวัสดิ์พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ผู้แทนคณะกรรมการ ขับเคลื่อนพัฒนาปาล์มน้ำมันคุณภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือ สุราษฎร์ธานีโมเดล ร่วมเป็นสักขีพยานในการส่งมอบ ปุ๋ยหมักจำนวน 500 ตัน คืนกลับสู่เกษตรกร ซึ่งผลิตจากผลปาล์มดิบไม่ได้คุณภาพ ที่คัดแยกและเก็บกัก มาจากลานเทและโรงงานสกัดปาล์มน้ำมัน ตั้งแต่ช่วง เดือนพฤศจิกายน 2561 - มีนาคม 2562 เพื่อไม่ให้เข้าสู่ระบบการสกัดน้ำมันปาล์ม ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคารับซื้อผลปาล์มจากเกษตรกร

นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า จากปัญหาราคารับซื้อผลปาล์มน้ำมันจากเกษตรกร ในช่วงปลายปี 2561 ที่มีการตกต่ำอย่างต่อเนื่องจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการ ขับเคลื่อนการยกระดับคุณภาพน้ำมันปาล์ม ภายใต้ชื่อสุราษฎร์ธานี model โดยมีเป้าหมายยกระดับคุณภาพการสกัดน้ำมันปาล์มให้ได้ 18% จากเดิมไม่ถึง 17 % และกำหนดให้มีการรับซื้อผลปาล์มดิบจากเกษตรกร ตามเปอร์เซ็นต์น้ำมัน โดยให้เพิ่มขึ้นเปอร์เซ็นต์ละ 30 สตางค์ พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะทำงาน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่เกษตร เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี และทหารจากมณฑลทหารบกที่ 45 ร่วมกับลานเทและโรงงาน สกัดน้ำมันปาล์ม คัดแยกผลปาล์มดิบที่ไม่มีคุณภาพ โดยคณะกรรมการชุดดังกล่าวได้มีมติให้นำผลปาล์มที่ไม่มีคุณภาพ มาผลิตเป็นปุ๋ยหมักก่อนจะส่งคืนกลับให้กับเกษตรกร

ซึ่งผลการตรวจสอบในช่วง 5 เดือนดังกล่าว สามารถ กักเก็บผลปาล์มไม่มีคุณภาพได้กว่า 2,400 ตัน ก่อนจะนำ มาผลิตเป็นปุ๋ยหมักที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุราษฎร์ธานี จำนวน 1000 ตัน และที่สถานีพัฒนาที่ดิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี อีก 1,400 ตัน ซึ่งหลังจากกระบวนการผลิตเป็นปุ๋ยหมักแล้ว จะทำให้ได้ปุ๋ยหมักคุณภาพดี รวม 1,200 ตัน หรือประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักผลปาล์มดิบ และได้นัดหมาย ให้โรงงานแต่ละแห่ง ที่กักเก็บผลปาล์มดิบไว้ จากเกษตรกรในช่วงนั้น มารับปุ๋ยหมักกลับคืนไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรเจ้าของผลปาล์ม และบางส่วน ที่โรงงานไม่ประสงค์มารับคืน จะได้มอบให้กับมณฑลทหารบกที่ 45 ตลอดจนส่วนราชการ นำไปใช้ประโยชน์เพื่อการสาธารณะต่อไป

ข่าวเจนจิรา ศรีวิรักษ์ ผสข.สุราษฎร์ธานี