สถานการณ์ภัยแล้งในจังหวัดนครราชสีมา โดยที่แหล่งน้ำที่บ้านดอนทะยิง อำเภอโนนไทย เป็นแหล่งน้ำที่มีขนาดกว้างใหญ่เนื้อที่หลายร้อยไร่ ปัจจุบันส่วนใหญ่ไม่มีน้ำ รวมทั้งบ่อน้ำดิบของการประปาเทศบาลตำบลโนนไทย ก็มีสภาพแห้งขอดไม่แตกต่างกัน โดยภายในบ่อน้ำดิบมีน้ำเหลืออยู่เพียงเล็กน้อย สถานการณ์ดังกล่าวทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนมากกว่า 200 ครัวเรือนที่ตำบลโนนไทยและชุมชนเขตเทศบาลโนนไทย รวมทั้งสถานที่ราชการต่างๆ รัฐวิสาหกิจ ร้านค้าต่างๆ จำนวนมาก ซึ่งจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ทางอบต.โนนไทยต้องใช้รถน้ำวิ่งซื้อน้ำบาดาลในพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังเดือดร้อน

จากการสอบถามนายประสิทธิ์ ปิ่นชู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนไทย เปิดเผยว่าสถานการณ์ภัยแล้งในเขตตำบลโนนไทยใกล้เข้าสู่ขั้นวิกฤติ ปัจจุบันน้ำที่ใช้ผลิตประปาแจกจ่ายให้ชาวบ้านหมดเกลี้ยงบ่อแล้ว ตอนนี้ก็ได้เร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยการนำรถน้ำซื้อน้ำบาดาลแจกจ่ายกับชาวและได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านไม่ทำการลักลอบสูบน้ำจากแหล่งน้ำ หลังจากนี้ถ้าหากไม่มีฝนตกมาในช่วง 1-2 เดือนต่อจากนี้ น้ำที่ทำการสูบนี้จะสามารถใช้เพียงแค่ถึงสิ้นเดือนธันวาคม หลังจากนี้คงต้องหาน้ำดิบจากแหล่งอื่นเข้ามาทดแทน

 

ภาพ/ข่าว ณัฐพงศ์ อรชร ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา