ที่บริเวณจุดชมวิวลาน 18 ล้านชายหาดปากบารา ต.ปากน้ำ อ.ละงู จ.สตูล ในงานมหกรรมอาหารปลอดภัย อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์ที่จัดขึ้นโดยอบต.ปากน้ำร่วมกับอบจ.สตูลและสสส.ได้จัดแข่งขันการทำอาหารโดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น(ปลาเค็ม) ของประชาชนทั่วไป โดยมีทีมจากแม่บ้านจากตำบล ชุมชนต่างๆและนักศึกษามาร่วมแข่งขันรวม 14 ทีม ทั้งนี้เพื่อสร้างสรรค์เมนูอาหารแปลกใหม่จากปลาเค็มซึ่งเป็นอาหารจากท้องถิ่น เป็นการยกระดับวัตถุดิบพื้นบ้านขึ้นสู่มาตรฐานระดับสากล สร้างรายได้ให้กับวัตถุดิบท้องถิ่น(ปลาเค็ม)ให้มีความนิยมแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

 

                     สำหรับวัตถุดิบหลักที่เป็นโจทย์ในการสร้างสรรค์เมนูในครั้งนี้คือปลาเค็มที่เป็นปลาอินทรีย์และปลาสีเสียด  ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 14 ทีมต้องทำอาหารคาวหวานจากวัตถุดิบที่ให้ทั้ง2 ชนิดในการทำอาหารทีมละ 2 อย่างโดยใช้เวลา45นาที  ซึ่งชาวบ้านแต่ละชุมชนก็สามารถสร้างสรรค์เมนูทั้งเมนูพื้นบ้านและเมนูสมัยใหม่ ขึ้นมาได้อย่างสร้างสรรค์และรสชาติอร่อย เช่นเมนูหลนปลาเค็ม ขนมจีนน้ำยาปลาเค็ม มัตตะบะปลาเค็ม สปาเก็ตตี้ปลาเค็ม ข้าวผัดปลาเค็ม ปลาเค็มแตงโม  เงาะยัดไส้ปลาเค็ม ข้าวเหนียวมะม่วงปลาเค็ม กระหรี่ปั๊บปลาเค็ม ขนมตาหยาบไส้ปลาเค็ม ขนมหัวล้านไส้ปลาเค็ม ช่อม่วงปลาเค็มฯลฯ   โดยมีเชฟเคณฑ์ วัชรวีร์ วิเสทโภชนาทิพย์  เป็นกรรมการมาให้ความรู้ด้านเทคนิคการทำอาหารประเภทต่างๆ และเป็นหนึ่งในกรรมการให้คะแนนและตัดสินในครั้งนี้ โดยเกณฑ์การตัดสินจะให้คะแนนในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เมนู ความสะอาดรสชาติ การคัดเลือกวัตถุดิบ และคุณค่าทางโภชนาการเพื่อสุขภาพ 

 

 

 

ซึ่งทีมที่ชนะเลิศได้แก่ทีมภูผาแดงโฮมสเตย์  ซึ่งส่งข้าวผัดปลาเค็มและกระหรี่พัพ เข้าประกวด ได้รับรางวัลเงินสด 5พันบาทพร้อมถ้วยรางวัล  รองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่ครัวบินตัง ส่งหลนปลาเค็มและเงาะยัดไส้เข้าประกวด ได้รับเงินสด3,500 บาทพร้อมถ้วยรางวัล และรองอันดับ2 ได้แก่กลุ่มแม่บ้านในเมือง ส่งปลาเค็มแตงโม และแกงสายบัวปลาเค็ม เข้าประกวด ได้รับเงินสด2,000 บาทพร้อมถ้วย โดยทุกทีมที่เข้าแข่งขันได้รับคำแนะนำจากเชฟเคณฑ์ในการทำอาหารและเทคนิคการทำอาหารคาวหวานต่างๆเพื่อนำไปปรับปรุงในการทำอาหารต่อไปโดยเฉพาะนักศึกษาที่เข้าประกวดต่างภูมิใจที่ได้เข้าร่วมและได้รับเทคนิคคำแนะนำในการทำอาหารจากเชฟชื่อดังอีกด้วย...................

 

 

ภาพ/ข่าว  สุไหล  โพธิ์ดก ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจ.สตูล