วันนี้(4 ธ.ค.2562)  ที่วัดหนองพังนาค ต.เสือโฮก อ.เมืองชัยนาท จ.ชัยนาท    ดร.ณัณธิญาจ์ มังคละคีรี  วัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท  เป็นประธานเปิดงานประเพณีการกวนข้าวทิพย์หรือข้าวมธุปายาสจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2562  ที่ชาวบ้านชุมชุนวัดหนองพังนาค ได้ร่วมแรงร่วมใจกัน จัดขึ้นติดต่อกันเป็นปีที่ 119  เพื่อสืบสานประเพณีการกวนข้าวทิพย์ ตามความเชื่อที่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล และเป็นการสร้างความรักและความสามัคคีของคนในชุมชน     

 

          นายราตรี หอมหวล อายุ 58 ปี  กำนันตำบลเสือโฮก เปิดเผยว่า  ทุกวันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปี ชาวบ้านชุมชนวัดหนองพังนาค  ทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ และคนชรา จะร่วมแรงร่วมใจกัน นำวัตถุดิบ ได้แก่  เมล็ดข้าวในระยะยังเป็นข้าวน้ำนม  ใบเตย  มะพร้าว กะทิ  น้ำตาลทราย  น้ำตาลปี๊บ  ถั่วลิสงคั่ว  งาดำคั่ว งาขาวคั่ว นมข้น และ น้ำผึ้ง   เพื่อนำมาทำข้าวทิพย์   แต่ก่อนเริ่มกวนข้าวทิพย์  พระสงฆ์จะต้องทำพิธีสวดมนต์และประพรมน้ำมนต์ลงในกระทะใบใหญ่ ก่อนที่จะให้สาวพรหมจารีย์ เป็นผู้นำกวนข้าวทิพย์ในกระทะทุกใบ เพื่อความศักดิ์สิทธิ์และเป็นสิริมงคล  จากนั้นจึงให้ชาวบ้านและประชาชน มาช่วยกันกวนต่อ  ซึ่งต้องใช้เวลานานกว่า 12 ชั่วโมง จึงจะได้ข้าวทิพย์ ที่มีลักษณะเหนียวนุ่มหอมมัน  ซึ่งตามความเชื่อสมัยพุทธกาล  เชื่อว่าข้าวทิพย์หรือข้าวมธุปายาส เป็นเสมือนยาวิเศษ หากใครได้รับประทานแล้ว จะมีร่างกายแข็งแรง อายุยืน และเป็นสิริมงคลกับชีวิต 

          

 

 

 

          สำหรับข้าวทิพย์ที่ได้ในปีนี้ คาดว่าจะมีปริมาณ 550 กิโลกรัม  โดยจะนำไปทำบุญถวายพระสงฆ์ตามวัดต่างๆ และแจกจ่ายให้ชาวบ้านที่มาร่วมงาน และประชาชนทั่วไปได้รับประทานฟรี เพื่อความเป็นสิริมงคล  และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2562

ข่าว/ภาพ  ชฎารัฐ จันทร์พาหิรกิจ ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.ชัยนาท