วันที่ 4 ธ.ค.2562 นาย คงเดช โชติจำลอง  ผู้อำนวยการโรงเรียนสิงห์สมุทร มาเป็นประธานในกิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2562 พร้อมมอบโล่พ่อดีเด่น จำนวน 12 คน ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนสิงห์สมุทร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดยมี คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์ ตลอดจนนักเรียน กว่า 3000 คน เข้าร่วมในกิจกรรม

 

นาย คงเดช โชติจำลอง   กล่าวว่า เนื่องในวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระ พระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นวันชาติ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อประเทศชาติและประชาชนเสมอมา จึงได้จัดให้มีกิจกรรมวันพ่อ แห่งชาติและ มอบโล่พ่อดีเด่นขึ้น

เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ พระองค์ทรงเป็นพ่อของแผ่นดินที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทยนานัปการ ด้วยพระวิริยะ อุตสาหะ และพระราชประสงค์ที่จะให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารมีความผาสุก พร้อมทั้งปลุกจิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม ในเรื่องความกตัญญูกตเวที ด้วยการให้ลูกได้แสดงออกถึงความเคารพ เทิดทูน และตอบแทนพระคุณคุณพ่อในโอกาสเดียวกันนี้ด้วย

 

 

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล  ทิพย์ศรี  ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวทีนิวส์ จ.ชลบุรีรายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก  สวนนงนุชพัทยา  จ.ชลบุรี