นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เผยว่า ปัญหาภัยแล้งกำลังทวีความรุนแรงมากขึ้น และมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทั้ง 32 อำเภอ โดยการให้พื้นที่ขุดเจาะบ่อบาดาล และประหยัดน้ำ ส่วนหมู่บ้านที่ต้องเฝ้าระวังอีก 297 หมู่บ้าน ที่จะประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนักต้องให้การช่วยเหลือเร่งด่วน โดยการส่งรถสูบน้ำระยะไกลเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่เพื่อให้พ้นวิกฤตฤดูแล้งไปให้ได้

 

 

 

ทั้งนี้ ประปาส่วนภูมิภาคทั้ง 3 แห่งที่ไม่มีน้ำเพียงพอที่จะจ่ายน้ำให้ประชาชน ไม่ว่าจะเป็น อำเภอด่านขุนทด อำเภอคงและอำเภอพิมาย ต้องหาแหล่งน้ำข้างเคียง ดูดเข้ามาในบ่อพักน้ำเพื่อผลิตประปา ในช่วงนี้  หรือไม่ก็ต้องขุดเจาะบ่อบาดาล แต่บางพื้นที่ติดปัญหาน้ำเค็ม และคาดการว่า จะไม่มีน้ำถึงสิ้นเดือนมกราคมนี้ หากยังหาแหล่งน้ำมาเพิ่มเติมไม่ได้ หลังจากนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็น กองทัพภาคที่ 2 กองบิน 1 ศูนย์ป้องกันบรรเทาสาธารณภัย แบ่งอำเภอในการดูแลในการช่วยเหลือ ซึ่งจะง่ายต่อการร้องขอความช่วยเหลือ พร้อมจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

 

ในส่วนเขื่อนขนาดใหญ่ทั้ง 3 เขื่อน ไม่ว่าจะเป็น เขื่อนลำตะคอง กับเขื่อนลำแชะ และเขื่อนลำมูลบน ยังพอมีน้ำกระจ่ายให้กับชาวบ้านในพื้นที่ โดยเฉพาะเขตเทศบาลเมืองนครราชสีมา ซึ่งเป็นจุดเศรษฐกิจ ที่มี โรงพยาบาลขนาดใหญ่ โรงเรียน ส่วนราชการ โรงแรมและห้างสรรพสินค้า ซึ่งมีการใช้น้ำเฉลี่ยวันละ 120,000 คิว

คาดว่าจะรอดวิกฤตภัยแล้งนี้ได้ อย่างไรก็ตาม ปีนี้ประสบปัญหาภัยแล้ง มีความจำเป็นจะต้องลดการปลูกพืชที่ใช้น้ำมากและหันมาปลูกพืชที่ใช้น้ำน้อยแทน ประเภทถั่วหรือพืชผัก หรือควบคุม ลดเวลาการจ่ายน้ำ เพื่อให้พี่ประชาชน ผ่านปัญหาภัยแล้งไปด้วยกันให้ได้

ภาพ/ข่าว ณัฐพงศ์ อรชร ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดนครราชสีมา