วันที่ 3 ธ.ค. 2562 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ  พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการแถลงข่าวการแข่งขัน “SDN FUTSAL CUP 2020 @ Nakhon Si Thammarat ควบคุมปัจจัยเสี่ยง” รอบคัดเลือกจังหวัดนครศรีธรรมราช รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี ชาย ซึ่งศูนย์ควบคุมปัจจัยเสี่ยงจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและพัฒนาทักษะด้านกีฬาในกลุ่มเด็กเยาวชน  เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์ให้เด็กเยาวชนได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมกับองค์กรหน่วยงานภาครัฐ เอกชนในการปกป้องเด็กเยาวชนจากปัจจัยเสี่ยง โดยเฉพาะการลด ละ เลิกการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ไม่สูบบุหรี่ ไม่เสพ ไม่พนันในกลุ่มเด็กเยาวชน และผู้ใหญ่ มีทีมฟุตซอลจากโรงเรียนมัธยมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 12 ทีม

 

สำหรับเงินรางวัลทีมชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ 1-2 ได้รับถ้วยเกียรติยศของผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมเงินรางวัล  5,000 บาท 3,000 บาท 1,000 บาท ตามลำดับ ส่วนรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตรจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช

 

โดยทีมชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดนครศรีธรรมราช  เข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลรายการ “SDN FUTSAL NO-L COP 2020 Inspired by Thai PBS “เพื่อนกันมันส์โนเอล”(ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ ไม่พนัน) ประเภทเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี ชิงแชมป์ระดับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบนต่อไป.

 

ภาพ/คลิป  ศูนย์ข่าวนคร 24 ชม.สมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช

ยุทธนะ  เตมะศิริ นครศรีธรรมราช