วันที่ 3 ธ.ค. 2562 จากสถาการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่จังหัดนครศรีธรรมราช ส่งผลให้น้ำในแม่น้ำลำคลองเพิ่มสูงขึ้นและบางจุดไหลเอ่อท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำรวมทั้งบางจุดของ รพ.มหาราช จ.นครศรีธรรมราช จนหลายฝ่ายต่างหวาดวิตกกังวลว่าหากฝนไม่หยุดตกจะทำให้เกิดน้ำท่วมในเขตเทศบาลและ รพ.มหาราช เหมือนทุก ๆ ปีก็เป็นได้

ผู้ว่ายังสั่งกำชับให้ทาง รพ.มหาราช เตรียมใช้แผนรับมือสถานการณ์น้ำท่วม รพ.มหาราช ทั้งในส่วนของการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในกรณีที่จำเป็น และการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งระบายน้ำ สูบน้ำ และการผลักดันน้ำ เพื่อไม่ให้กระทบลดความเดือดร้อนแก่ผู้ป่วยและดูแลรักษาผู้ป่วยทั้งในส่วนของผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก

 

ในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เดินทางไปที่บริเวณสถานที่ก่อสร้างอาคารผู้ป่วย ภายในโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช เพื่อได้ตรวจติดตามสถานการณ์ท่วมขังน้ำภายในโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช และเตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่อาจจะเพิ่มขึ้นจากภาวะฝนตกต่อเนื่องในเกือบทุกพื้นที่  ในเบื้องต้นได้สั่งกำชับให้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด มีการเตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่อาจจะเพิ่มปริมาณขึ้น

อย่างไรก็ตามสถานการณ์ทั่วไปในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชจนถึงขณะนี้ยังคงมีรายการฝนตกในเกือบทุกอำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช ในขณะที่ขณะที่หน่วยงานราชการ องค์กร และทุกภาคส่วนได้มีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ รวมทั้งมีการรายงานสถานการณ์ปริมาณฝน ปริมาณน้ำในแหล่งน้ำต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับทราบและเตรียมความพร้อมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการช่วยเหลืออพยพประชาชนในกรณีฉุกเฉิน.

ขอบคุณภาพ/สนง.ปชส.นศ.

ข่าว  ยุทธนะ  เตมะศิริ นครศรีธรรมราช