วันที่ 3 ธ.ค. 2562 ผู้สื่อข่าวรายลงพื้นที่ตรวจสอบการปล่อยน้ำเน่าเสียจากบ้านเช่าบริเวณหลังสถานีรถไฟวังวัว ท้องที่หมู่ 6 ต.นาพรุ อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช หลังจากศูนย์ข่าวนคร 24 ชม.สมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช ได้รับการร้องเรียนว่าน้ำเน่าเสียที่ปล่อยจากบ้านเช่า 8 หลังส่งกลิ่นเหม็นอย่างรุนแรง สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านข้างเคียงมานาน 3 ปีแล้ว และเคยร้องเรียนไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลนาพรุ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ไม่ได้รับการแก้ไขใด ๆโดยปัญหากลิ่นเหม็นจากน้ำเน่าเสียรวมทั้งสิ่งปฏิกูล สิ่งของเหลือใช้ ขยะมูลฝอยกลับทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ

            โดยพบว่าริมถนนหลังสถานีรถไฟวังวัว มีการสร้างบ้านเช่าติดต่อกัน 8 หลัง โดยทุกหลังจะต่อท่อน้ำเสียจากบ้านไปลงในพื้นที่ว่างด้านทิศตะวันตกซึ่งอยู่ติดกับพื้นที่และบ้านของตน ทำให้มีน้ำเน่าเสียท่วมขังไม่สามารถไหลระบายไปยังที่อื่น ๆ ได้เลย นอกจากนี้ยังมีการทิ้งสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ทั้งขวดน้ำตลาสติก ถุงพลาสติก และขยะมูลฝอยจำนวนมากลงในที่เดียวกัน  ทำให้เกิดกลิ่นเหม็นน้ำเน่าส่งผลกระทบต่อบ้านข้างเคียง โดยเฉพาะบ้านของนายประเวช เพ็ญสวัสดิ์ อายุ 56 ปี

 

 

            “ตนไปร้องเรียนองค์การบริหารสวนตำบลนาพรุ “อบต.นาพรุ” เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบและเจ้าหน้าที่อ้างว่าการก่อสร้างบ้านเช่าไม่ได้ขออนุญาติจากทาง อบต.นาพรุ เพราะเขาก่อสร้างก่อนที่จะมี พ.ร.บ.บัญญัติควบคุมการก่อสร้างบังคับใช้ในพื้นที่ อบต. อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้เจ้าของบ้านเช่าสร้างบ่อดักจับไขมันและบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยทิ้ง ทางเจ้าของบ้านก็ใช้ปล้องซิเมนต์จำนวน 5 ลูกมาวางเรียงกันรับน้ำจากบ้านเช่าแต่ไม่เพียงพอและน้ำเน่าเสียก็จะถูกปล่อยลงในพื้นที่ว่างระหวางบ้านเช่ากับบ้านของตนและท่วมขังอยู่ตลอดเวลาไม่สามารถระบายไปไหนได้  ตนเคยไปหาเจ้าของบ้านเช่าขอให้แก้ปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นจากน้ำเน่าเสีย เรื่องขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เจ้าของบ้านเช่ากลับแย้งว่าได้ทำตามที่ อบต.นาพรุ แนะนำแล้วส่วนผลกระทบและความเดือดร้อนจะไปกระทบกับบ้านตนหรือชาวบ้านคนอื่น ๆ หรือไม่เขาไม่เกี่ยวข้อง หากทาง อบต.เขาให้ดำเนินการได้ก็ถือว่าไม่ผิด”

  นายประเวช เพ็ญสวัสดิ์ กล่าวอีกว่า นอกจากเรื่องกลิ่นเหม็นจากน้ำเน่าเสียและขยะมูลฝอยแล้วยังมีปัญหาเรื่องผู้ที่มาเช่าบ้านส่งเสียงดังโหวกเหวกโวยวายในตอนกลางคืน บางครั้งมีการทะเลาะวิวาทเสียงดังลั่น จนบ้านตนแทบไม่ได้หลับไม่ได้นอน  บ้านของตนอยู่ติดกับบ้านเช่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญมาตลอด 3 ปี โดยที่ไม่มีหน่วยงานใดแก้ไขปัญหาได้   หรือว่าในยุคนนี้ใครนึกจะทำอะไร ส่งผลกระทบต่อเพื่อนบ้านหรือสาธารณะอย่างไรก็ได้อย่างงั้นหรือ  ก่อสร้างบ้านไม่ต้องขออนุญาต ไม่ต้องมีระบบการกำจัดน้ำเสียและการปล่อยน้ำทิ้ง ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลจะทิ้งตรงไหนอย่างไรก็ได้ แม้แต่ระบบไฟฟ้าของบ้านเช่าตนไม่แน่ใจว่าดำเนินการถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ เพราะขออนุญาติติดตั้งหม้อมิเตอร์ 3 หลัง ส่วนอีก 5-6 หลังก็มีการต่อสายไฟระโยง ระยางไปจากบ้านที่มีหม้อมิเตอร์

 

 

 “จนกระทั้งพอร้องเรียนไปยังประธานศูนย์ข่าวนคร 24 ชม. สมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช จนมีการเข้ามาตรวจสอบขอเท็จจริงดังกล่าว  ตนจึงอยากวิงวอนไปยัง อบต.นาพรุ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งคัด เสมอภาค เพื่อแก้ไขปัญหานี้เพราะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างง่ายดาย ตนให้เวลาเจ้าหน้าที่ในระดับ อบต.และอำเภอ 15 วันหลังจากนั้นตนจะเดินหน้าร้องเรียนขอความเป็นธรรมกับหน่วยงานในระดับสูงเพื่อให้แก้ปัญหานี้ รวมทั้งเอาผิดกับเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายมาตรา 157 ฐานปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบด้วย.” น.ส.กัญญาณัฐ  เพ็ญสวัสดิ์ กล่าวในที่สุด.

 

 

ศูนย์ข่าวนคร 24 ชม.สมาคมสื่อมวลชนนครศรีธรรมราช

ยุทธนะ  เตมะศิริ นครศรีธรรมราช