ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายนิพนธ์ อิงศรีสว่าง รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงระนอง ฝ่ายวิศวกรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่แขวงการทางจงหวัดระนอง ออกสำรวจเส้นทางถนนเพชรเกษมในพื้นที่ตัวเมืองระนอง ตั้งแต่เทศบาลตำบลบางนอน เทศบาลเมืองระนอง และเทศบาลเมืองบางริ้น พบว่ามีการกระทำผิดกฎหมายตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติทางหลวง(ฉบับที่2) พ.ศ.2549 โดยพบว่ามีผู้รับเหมางานทำป้าย ได้นำป้ายโฆษณาจำนวนมาก มาติดตั้งบริเวณริมถนนเพชรเกษมสายหลัก ติดขอบบริเวณริมถนน

โดยป้ายโฆษณาเหล่านี้บางป้ายได้บดบังป้ายเตือนการจราจรและป้ายแสดงเส้นทางการจราจรของทางราชการ อีกทั้งการติดป้ายดังกล่าวจำนวนมาก อาจจะส่งผลกับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนเกิดความเข้าใจผิดและเกิดอันตรายได้ โดยเฉพาะเส้นทางที่เป็นทางโค้ง ผู้ใช้รถอาจะจะไม่คุ้นเส้นทางแต่ไม่เห็นป้ายเตือนว่าเป็นทางโค้งอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ ซึ่งการกระทำดังกล่าวของผู้รับเหมาที่รับงานมากจากผู้ว่าจ้างมาทำการติดตั้งบนพื้นถนนหลวงไม่ว่าจะเป็นริมถนน หรือเกาะกลางถนนถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายทางหลวง ตามมาตรา 38  ห้ามมิให้ผู้ใดติดตั้ง แขวนหรือวางสิ่งของในเขตทางหลวงในลักษณะกีดขวางอาจเป็นอันตรายแก่ยานพาหนะ นอกจากนี้ยังมีความผิดตามมาตรา 70,71,72 และอีกหลายมาตราที่มีอัตราโทษตั้งแต่ปรับไม่เกิน 6 หมื่นบาท จำคุกไม่เกิน 6 เดือน จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือทั้งจำทั้งปรับ แล้วแต่ลักษณะการกระทำความผิดที่อาจจะทำให้เกิดอันตราย

ดังนั้นแขวงการทางระนองจึงขอฝากเตือนไปถึงผู้รับเหมาที่ติดตั้งป้ายรวมไปถึงประชาชนทั่วไป ที่อาจยังจะไม่ทราบว่าการนำป้ายไปติดที่ริมถนนหรือกลางเกาะถนน เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและไม่ควรกระทำ หากเจ้าหน้าที่พบแล้วมีการรื้อถอนและมีการตักเตือนแล้วยังมีการกระทำผิดโดยไม่สนใจคำตักเตือนดังกล่าวอีก เจ้าหน้าที่มีความจำเป็นต้องดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดตามพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติทางหลวง(ฉบับที่2) พ.ศ.2549 ซึ่งมีโทษทั้งจำทั้งปรับ

 

ข่าว นิเวศน์ เสระหมาน จ.ระนอง