ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 1 ธ.ค.2562 ที่บริเวณสี่แยกถนนชัยชุมพล เทศบาลเมืองทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวแสดงความยินดีในกิจกรรมตลาดชุมทางทุ่งสง ครบรอบ 100 ครั้ง มีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นายจิรโรจน์ สำแดง นายอำเภอทุ่งสง อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ประธานคณะอนุกรรมาธิการ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

สำหรับตลาดชุมทางทุ่งสง ภายใต้สโลแกน "ทุ่งสงทุ่งสวรรค์ มหัศจรรย์เมืองชุมทาง" เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการแบบการมีส่วนร่วมของเทศบาลเมืองทุ่งสง ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อฟื้นฟูย่านการค้าเมืองเก่า ที่ซบเซาให้มีชีวิตชีวาขึ้นมาอีกครั้ง ด้วยการพัฒนาเป็นพื้นที่การค้าผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรม สนับสนุนส่งเสริมให้ผู้มีจิตอาสาทำงานโดยไม่มีค่าตอบแทน คือคณะกรรมการประชาคมฯ เป็นผู้ดูแลบริหารจัดการ ทำงานร่วมกับผู้ค้า ตลาดชุมทางทุ่งสงไม่ใช่ของใครหรือของหน่วยงานใดแต่เป็นตลาดที่มีคนทุ่งสงทุกคนเป็นเจ้าของ ทุกคนได้ทำหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองให้เกิดประโยชน์สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เมืองทุ่งสงที่ซบเซา กลับมาคึกคักมีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้ง ทั้งยังสร้างอาชีพสร้างงานสร้างรายได้แก่ประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งคนทุ่งสงยังได้บริโภคอาหารสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานและที่สำคัญคือคนทุ่งสงทุกคนมีความสุข เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ โดยจัดให้มีขึ้นทุกวันอาทิตย์ สำหรับ ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 100

โอกาสนี้รองเลขาอธิการนายกรัฐมนตรี กล่าวชื่นชม ที่ทุกภาคส่วนที่ร่วมกันจัดกิจกรรมตลาดชุมทางทุ่งสง ขึ้นครบเป็นครั้งที่ 100 และกล่าวว่า ตลาดชุมทางทุ่งสงเป็นตลาดที่ได้ชื่อว่า คนทุ่งสงทุกคนเป็นเจ้าของอันเนื่องมาจากทุกคนทุกภาคส่วนใดทำหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองให้เกิดประโยชน์สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เมืองทุ่งสงที่ซบเซาและกลับมาคึกคักอีกครั้งอีกทั้งยังสร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ นอกจากนี้วัฒนธรรมยังสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน

ชชาดล เจริญพงศ์ ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดนครศรีธรรมราช