คมชัดลึกออนไลน์ 29 มีนาคม 2563
คมชัดลึกออนไลน์
ภูมิภาค

สั่งรื้อถอนแล้ว ศาลาไม้ของชุมชนเกาะสมุย ชี้สร้างล่วงล้ำลำน้ำ

2 ธันวาคม 2562 - 14:52 น.
กรมเจ้าท่า,,รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำ,,เกาะสมุย
ภูมิภาค

Shares :
เปิดอ่าน 2,781 ครั้ง

สั่งรื้อถอนแล้ว ศาลาไม้ของชุมชนเกาะสมุย ชี้สร้างล่วงล้ำลำน้ำ


คลิปที่ 1

 

           เมื่อวันที่ 2 .. 2562 จากรายงานแจ้งว่า นายพิเชฐ สุดเดือน ผู้อำนวยการเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เซ็นคำสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำ บนแนวสันเขื่อนปากคลองเขย่า ชายหาดบ้านใต้ ม.5 .แม่น้ำ อ.เกาะสมุย ตามที่อธิบดีกรมเจ้าท่าสั่งการให้ น..กัลย์วสุ กาวชู นิติกรชำนาญการ สำนักกฎหมายกรมเจ้าท่า ลงตรวจสอบพื้นที่การปลูกสร้างอาคารศาลาไม้ที่ 4 ชุมชน จากชุมชนบ้านใต้วัดแหลมหอย ชุมชนบ้านใต้แหลมหอย ชุมชนบ้านใต้ยิ่งเพียรฟ้า และชุมชนบ้านใต้ทุ่งนาม่วง ร่วมกันก่อสร้างจากงบโครงการไทยนิยมยังยืน


ติดตามข่าวสาร "คมชัดลีก" ผ่าน Line official
เพิ่มเพื่อน

จากการพิจารณาว่าบริเวณที่มีการก่อสร้างอาคารศาลาไม้อยู่ในความดูแลของกรมเจ้าท่า ดังนั้นการปลูกสร้างอาคารศาลาไม้ ล่วงล้ำชายหาดบ้านใต้ จึงเป็นความผิดตามมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.. 2456 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเดินเรือในน่านน้ำไทย(ฉบับที่14) ..2535 และต้องถูกบังคับรื้อถอน ตามมาตรา 118 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) .. 2456 เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่าน้ำไทย (ฉบับที่ 17) .. 2560 อาศัยอำนายตามความในมาตรา 118 ทวิ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.. 2456 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) .. 2560 จึงมีคำสั่งให้ทั้ง 4 ชุมชนดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำดังกล่าวออกไปจากชายทะเลอ่าวไทยให้เสร็จสิ้น โดยถูกต้องภายใน 120 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำสั่งนี้

อนึ่ง คำสั่งนี้เป็นคำสั่งทางปกครอง หากประสงค์จะอุทธรณ์หรือโต้แย้งคำสั่งนี้ ให้ยื่นอุทธรณ์ หรือโต้แย้งคำสั่งดังกล่าวต่อ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเกาะสมุย ภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่รับทราบคำสั่งนี้

ขณะที่ก่อนหน้านี้ กรมเจ้าท่าได้มีการแจ้งความดำเนินคดีผู้บุกรุกและมีคำสั่งให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างล่วงล้ำลำน้ำที่เป็นปูนปั้นสัญลักษณ์ปลาหมึกวายและเขื่อนหินกันน้ำกัดเซาะ ที่ชุมชนบ้านใต้ทุ่งแหลมหอยมาก่อสร้างอยู่ในพื้นที่บริเวณปากคลองเขย่าไปแล้วเช่นกัน

สำหรับพระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560 มาตรา 118 ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 117 หรือผู้ใดได้รับอนุญาตตามมาตรา 117 แล้ว ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับ โดยคํานวณตามพื้นที่ของอาคารหรือสิ่งอื่นใดในอัตราไม่น้อยกว่าตารางเมตรละ1,000บาท แต่ไม่เกินตารางเมตรละ20,000บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และต้องระวางโทษปรับรายวันวันละไม่เกินตารางเมตรละ20,000บาท ตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนคําสั่งของเจ้าท่าตามมาตรา 118 ทวิ วรรคหนึ่ง หรือจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง โดยคํานวณตามพื้นที่ของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว

 

ภาพ/ข่าว อัญชลีพร โย่งโต ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.สุราษฎร์ธานี รายงาน5 อันดับข่าวฮิต
Recommended
ข่าวที่คุณอาจสนใจ