วันที่ 29 พย.2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นักวิจัย ม.แม่โจ้ ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟผ.) ศึกษาวิจัยการใช้ยิปซัมสังเคราะห์เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งเป็นวัตถุพลอยได้จากกระบวนการผลิตไฟฟ้า ของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง พบว่ายิปซัม เป็นวัสดุปรับปรุงดินชั้นเยี่ยม ช่วยให้พืชโตไว ได้ผลผลิตดี ช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร
 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิภาณ สุทธิกุลบุตร อาจารย์/นักวิจัย สาขาปฐพีศาสตร์ คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า “จากการศึกษาวิจัยและทดลองใช้ยิปซัมสังเคราะห์ในการปลูกอ้อย ข้าวโพด และถั่วลิสง มากว่า 4 ปี พบว่า ยิปซัมสังเคราะห์มีคุณสมบัติเป็นวัสดุปรับปรุงดินชั้นเยี่ยม ยิปซัมไม่ใช่ปุ๋ยแต่ เป็นแคลเซียมซัลเฟต เป็น ธาตุอาหารตัวหนึ่ง ที่ช่วยในการเจริญเติบโตของพืช มีกลไกพิเศษในการแยกตัวหลังจากการไถกลบไปในดินแล้วเมื่อละลายน้ำ แคลเซียมและกำมะถันจะแยกออกจากกัน ค่อยๆเคลื่อนตัวลงไปกับน้ำใต้ดินสู่ดินชั้นล่าง ในระดับราก

 

 

 

ทำให้รากของพืชสามารถเจริญเติบโตยาวได้เพิ่มขึ้น เมื่อรากยาวกว่าเดิมพืชจึงสามารถหาอาหารได้ดียิ่งขึ้น ทำให้เพิ่มผลผลิตได้มาก และยังลดการใช้สารเคมีได้อีกด้วย นอกจากนั้นได้ได้มีการตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหาร ยังพบว่า ยิปซัม ไม่ได้เพิ่มโลหะหนักในดิน ทำให้ไม่เพิ่มปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมแน่นอน ดังนั้น การใช้ยิปซัมสังเคราะห์มาใช้ จึงเป็นทางเลือกใหม่ของเกษตรกรในการเพิ่มประสิทธิภาพดิน ช่วยเพิ่มผลผลิต ประหยัดค่าใช้จ่าย และเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรได้มากยิ่งขึ้น”

ฟงหวิน  ศักดิ์อัศวิน  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค จ.เชียงใหม่