วันที่ 28 พ.ย.62 ที่ โรงพยาบาลอานันทมหิดล อ.เมือง จ.ลพบุรี มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย พลโทนายแพทย์ ธำรงรัตน์ แก้วกาญจน์ กรรมการแพทย์มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำคณะแพทย์ตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจสมาชิกสายใจไทยซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ จังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี และสระบุรี มีสมาชิกจำนวน 105  คน  ซึ่งบาดเจ็บ-พิการจากการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันประเทศ โดยมีพล.ต.ชัชชัย เต็มยอด  ผอ.รพ.อานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี ร่วมเข้าให้การต้อนรับ

 

โดยในการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้จะมีการตรวจสภาพความพิการจากที่ได้รับบาดเจ็บจากการรบ โดยกรมการแพทย์ของมูลนิธิสายใจไทย ร่วมกับโรงพยาบาลอานันทมหิดล  เช่น การตรวจสุขภาพทั่วไป การบริการตรวจสภาพขาเทียมจากเจ้าหน้าที่แผนกแขน-ขาเทียมเคลื่อนที่ กองออร์โธปิดิกส์ รพ.พระมงกุฎเกล้า พร้อมมอบอุปกรณ์ขาเทียม การพิจารณาเงินช่วยเหลือรายเดือนตามสภาพความพิการ การบริการทำบัตรสมาชิกสายใจไทย ตลอดจนรับคำร้องในการขอรับความช่วยเหลือจากมูลนิธิฯ ในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนในจังหวัดต่างๆ กรุณาส่งอาจารย์มาแนะนำการฝึกอาชีพให้แก่สมาชิกสายใจไทยอีกด้วย

 

การตรวจเยี่ยมสมาชิกสายใจไทย จะหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนไปตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประทศเพื่อให้บริการแก่สมาชิกสายใจไทยอย่างทั่วถึง นอกเหนือจากการรับคำร้องหรือจดหมายรับความช่วยเหลือจากสมาชิกที่มีมาถึงมูลนิสายใจไทย

 

ภาพ-ข่าว  กฤษณ์   สนใจ  ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลพบุรี